Cải cách hành chính

Sở Ngoại vụ đánh giá tình hình thực hiện các chỉ số cải cách hành chính trong 06 tháng đầu năm 2022

Sở Ngoại vụ đánh giá tình hình thực hiện các chỉ số cải cách hành chính trong 06 tháng đầu năm 2022

 •   25/07/2022 08:26:00 AM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/7/2022, tại Hội trường Sở Ngoại vụ, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, trong Hội nghị đã nhấn mạnh việc rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ số cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2022 và đề ra các biện pháp, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.
Triển khai Kế hoạch số 1183/KH-UBND, ngày 08/4/2022 của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính năm 2022

Triển khai Kế hoạch số 1183/KH-UBND, ngày 08/4/2022 của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính năm 2022

 •   10/05/2022 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/4/2022, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 1183/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện các nội dung cải cách hành chính (CCHC) hàng năm của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ; nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về công tác CCHC, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC.
Sở Ngoại vụ thực hiện tuyên truyền về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Sở Ngoại vụ thực hiện tuyên truyền về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

 •   31/03/2022 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Nhằm thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 2 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 08/01/2022 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2022, ngày 23/3/2022, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch số 975/KH-UBND thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trong đó tập trung tuyên truyền các nội dung sau:
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022 của Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022 của Sở Ngoại vụ

 •   26/01/2022 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 132
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số số 3506/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Ngoại vụ đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 với 08 nhiệm vụ cụ thể như sau:
Sở Ngoại vụ triển khai Quyết định số 3506/QĐ-UBND, ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Sở Ngoại vụ triển khai Quyết định số 3506/QĐ-UBND, ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

 •   13/01/2022 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 595
 •   Phản hồi: 0
Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2022 tại đơn vị, Ban Giám đốc Sở đã tổ chức quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động của đơn vị các nội dung trong Quyết định số 3506/QĐ-UBND, ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào các nội dung sau:
Sở Ngoại vụ Tây Ninh tiếp tục giữ vững thứ hạng trong công tác cải cách hành chính.

Sở Ngoại vụ Tây Ninh tiếp tục giữ vững thứ hạng trong công tác cải cách hành chính.

 •   20/12/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 1583
 •   Phản hồi: 0
Năm 2021, Sở Ngoại vụ đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính đã đề ra, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, cải cách công vụ, cải cách tài chính công với các giải pháp cụ thể nhằm tạo động lực để cán bộ, công chức thực thi công vụ hiệu quả, cụ thể:
Sở Ngoại vụ triển khai nội dung của Bản tin cải cách hành chính điện tử số 42/2021 của BCĐ Cải cách hành chính của Chính phủ.

Sở Ngoại vụ triển khai nội dung của Bản tin cải cách hành chính điện tử số 42/2021 của BCĐ Cải cách hành chính của Chính phủ.

 •   31/10/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã ban hành Bản tin cải cách hành chính điện tử số 42/2021, từ ngày 25/10/2021 đến ngày 29/10/2021, trong đó tập trung các tin liên quan đến công tác cải cách hành chính ở Trung ương như: Chủ tịch Quốc hội: tháo gỡ vướng mắc thị trường bảo hiểm rất quan trọng cho thị trường vốn, Quốc hội thảo luận sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ, Luật thi đua, khen thưởng cần bao quát các đối tượng, rà soát, xử lý ngay khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công, Bảo hiểm xã hội Việt Nam: đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số, ngành thuế: khánh thành hệ thống trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử,…Công tác cải cách hành chính nổi bật ở một số địa phương như Hà Nội, Cần Thơ, Quảng Ninh, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Đắk Nông, Bình Dương và các thông tin chuyên đề về cải cách hành chính, góc nhìn cải cách hành chính, các văn bản – chính sách mới của Chính phủ, Bộ Công an mới ban hành,…
Tọa đàm về cải cách hành chính tại Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh

Tọa đàm về cải cách hành chính tại Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh

 •   02/07/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 117
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 23/6/2021, tại Hội trường Sở Ngoại vụ đã diễn ra tọa đàm về cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2021. Tham dự và chủ trì tọa đàm có đồng chí Nguyễn Văn Hồng – Giám đốc Sở và tất cả công chức, người lao động của đơn vị.
Sở Ngoại vụ Tây Ninh quyết tâm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2021

Sở Ngoại vụ Tây Ninh quyết tâm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2021

 •   17/05/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/11/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2818/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát TTHC năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, trong đó yêu cầu Công tác CCHC phải được tiến hành thường xuyên đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các mục tiêu đã đề ra trong các đề án, kế hoạch của Chính phủ, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh. Đồng thời, chú trọng thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính như: công tác chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Đây là những nội dung mang tính chất thường xuyên, được thực hiện xuyên suốt tại đơn vị và là tiêu chí để đánh giá việc thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập11
 • Hôm nay242
 • Tháng hiện tại8,043
 • Tổng lượt truy cập1,200,426
hộp thư điện tử
chào mừng đại biểu đại hội
Quân đội nhân dân
tai lieu xuc tien dau tu
cong khai minh bach
gop y du thao
lịch công tác
hệ thống tiếp nhận trả lời kiến nghị của doanh nghiệp
cổng thông tin điện tử tỉnh
hệ thống tiếp nhận ý kiến người dân
chung tay cải cách thủ tục hành chính
văn bản chỉ đạo điều hành
bộ ngoại giao
cơ quan đại diện ngoại giao
hỏi đáp
dịch vụ công trực tuyến
cơ sở dữ liệu quốc gia
công báo tây ninh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây