Công tác lãnh sự
Thứ 4, Ngày 31/03/2021, 10:00
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Ngoại giao hết hiệu lực toàn bộ năm 2020.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/03/2021 | Vũ Thị Thanh Tâm
Ngày 26 tháng 01 năm 2021, Bộ Ngoại giao ban hành Quyết định số 120/QĐ-BNG về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao năm 2020. Theo đó, văn bản hết hiệu lực toàn bộ là 06 Quyết định, 03 Thông tư và 03 Thông tư Liên tịch, gồm:

STTTên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm

ban hành văn bản

Tên gọi của văn bảnLý do hết hiệu lựcNgày hết hiệu lực
1Quyết định76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010Về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt NamBị thay thế bởi Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/202015/4/2020
2Thông tư2433/2010/TT-BNG ngày 30/6/2010Hướng dẫn một số quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ thanh tra viên, thẻ thanh tra viên và trang phục thanh tra ngoại giao

Bị bãi bỏ bởi Thông tư

số 03/2020/TT-BNG ngày 21/5/2020

15/7/2020
3Thông tư03/2016/TT-BNG ngày 30/6/2016Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thựcBị thay thế bởi Thông tư số 04/2020/TT-BNG ngày 25/9/202010/11/2020
4Thông tư01/2008/TT-BNG ngày 04/02/2018Hướng dẫn trình tự, thủ tục ký kết và thực hiện điều ước quốc tế về nguồn hỗ trợ phát triển chính thức

Bị bãi bỏ bởi Thông tư

số 03/2020/TT-BNG ngày 21/5/2020

15/7/2020
5Thông tư liên tịch

02/1999/TTLT/

BNG-BTM

ngày 17/11/1999

Hướng dẫn thực hiện một số điều khoản thuộc Nghị định số 183/CP ngày 18/11/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Bị bãi bỏ bởi Thông tư

số 03/2020/TT-BNG ngày 21/5/2020

15/7/2020
6Thông tư liên tịch

29/2006/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH

ngày 08/11/2006

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Bị bãi bỏ bởi Thông tư

số 03/2020/TT-BNG ngày 21/5/2020

15/7/2020
7Thông tư liên tịch

01/2010/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH

ngày 27/4/2010

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 29/2006/ TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 08/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ về mức sinh hoạt phí tối thiểu tại các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Bị bãi bỏ bởi Thông tư

số 03/2020/TT-BNG ngày 21/5/2020

15/7/2020
8Quyết định06 NG/QĐ ngày 08/01/1994Ban hành Quy chế lãnh sự danh dự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamBị thay thế bởi Thông tư số 01/2020/TT-BNG ngày 06/02/202023/3/2020
9Quyết định05/2002/QĐ-BNG ngày 30/7/2002Ban hành quy định về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự (trích)Bị thay thế bởi Thông tư số 02/2020/TT-BNG ngày 14/02/202001/4/2020
10Quyết định07/2003/QĐ-BNG ngày 19/3/2003Về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Quy định về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự ban hành kèm theo Quyết định số 05/2002/QĐ-BNG ngày 30/7/2002Bị thay thế bởi Thông tư số 02/2020/TT-BNG ngày 14/02/202001/4/2020
11Quyết định2535/2004/QĐ-BNG ngày 01/12/2004Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của cơ quan lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Bị bãi bỏ bởi Thông tư

số 03/2020/TT-BNG ngày 21/5/2020

15/7/2020
12Quyết định3095/2008/QĐ-BNG ngày 26/11/2008Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Quỹ hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Bị bãi bỏ bởi Thông tư

số 03/2020/TT-BNG ngày 21/5/2020

15/7/2020

 Vũ Thị Thanh Tâm

  Chuyên viên Văn phòng


Lượt người xem:  Views:   3
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Công tác lãnh sự