Công tác lãnh sự
Thứ 6, Ngày 09/10/2020, 11:00
Chính sách mới của Hoa Kỳ liên quan đến văn bản kết hôn tại Việt Nam
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/10/2020 | Phạm Nguyễn Hoàng Thảo Uyên

 

Theo nội dung Công hàm số 261/20 ngày 29//6/2020 của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh thông báo:  
Từ ngày 01/7/2020, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ không còn cấp Bản Xác nhận thay thế Giấy chứng nhận Không cản trở việc Kết hôn mà trước đây được đính kèm với Bản Tuyên thệ Độc thân. Việc kết hôn giữa công dân Hoa Kỳ với công dân việt Nam hay người nước ngoài nào khác tại Việt Nam thông thường sẽ được công nhận hợp pháp tại Việt Nam hay tại Hoa Kỳ. Bản Xác nhận nay được thay thế bởi Bản Tuyên thệ Độc thân sửa đổi để giảm thiểu giấy tờ (Kèm mẫu Bản Tuyên thệ Độc thân).

The Consulate General is unable to verify whether this information is true and correct but on the basis that it is, there is no legal reason why this United State citizen cannot marry to a Vietnamese citizen according to the U.S law./ Tổng Lãnh sự quán không thể xác minh được tính xác thực của những thông tin này, tuy nhiên, dựa trên thông tin của đương sự cung cấp như trên thì không có lý do pháp lý nào cho thấy công dân Hoa Kỳ này không thể kết hôn với công dân Việt Nam theo luật pháp Hoa Kỳ.  

Lượt người xem:  Views:   16
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Công tác lãnh sự