Công tác lãnh sự - Tin Lãnh sự
Tin Lãnh sự 1 (23/08/2012)
 
​Sở Ngoại vụ Tây Ninh .
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 353-QĐ/TU ngày 07/01/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủyVăn bản pháp quyBài viếtTrần Trọng NgânHướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 353-QĐ/TU ngày 07/01/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sau khi thống nhất với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn quy trình thủ tục, thẩm định gồ sơ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ra nước ngoài
7/25/2017 3:00 PMYesĐã ban hành

​Tải về Hướng dẫn 06 tại đây 06 HD BTCTU.pdf

Danh bạ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán nước ngoài tại Việt NamHướng dẫn thủ tục Lãnh sựDanh bạ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán nước ngoài tại Việt Nam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/15/2013 3:25 PMNoĐã ban hành
Danh bạ Đại sứ quán Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoàiHướng dẫn thủ tục Lãnh sựDanh bạ Đại sứ quán Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/15/2013 2:15 PMNoĐã ban hành
Chứng nhận Lãnh sự và hợp pháp hóa Lãnh sựHướng dẫn thủ tục Lãnh sựBài viếtLê Văn DũngChứng nhận Lãnh sự và hợp pháp hóa Lãnh sự /HoatDongAnh/IMG_2202.jpg
6/18/2013 2:20 PMNoĐã ban hành

Theo đó, “Chứng nhận lãnh sự” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng ở nước ngoài.

 “Hợp pháp hóa lãnh sự” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam.

Cơ quan có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự là Cục Lãnh sự-Bộ Ngoại giao và Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh; ngoài ra với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân các địa phương, Bộ Ngoại giao đã ban hành Thông tư số 01/2012/TT-BNG, ngày 20/3/2012 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP, tùy theo nhu cầu, điều kiện và tình hình thực tế của mỗi địa phương, Bộ Ngoại giao sẽ xem xét quyết định ủy quyền cho Sở Ngoại vụ hoặc Phòng Ngoại vụ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành thực hiện chức năng tiếp nhận hồ sơ chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự và trả kết quả.

Được biết, đến nay Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh và Sở Ngoại vụ một số tỉnh, thành trong cả nước đã triển khai thực hiện khá tốt công tác chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự đáp ứng nhu cầu giao dịch chứng nhận giấy tờ, tài liệu  của công dân Việt Nam và cá nhân, tổ chức người nước ngoài đang công tác, học tập và sinh sống tại Việt Nam.

Trong thời kỳ hội nhập quốc tế, thực hiện phương châm đa phương hóa, đa dạng hóa trong hoạt động đối ngoại ngày càng mở rộng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và đối ngoại nhân dân. Do đó nhu cầu công nhận và sử dụng các loại giấy tờ, tài liệu của nước ngoài tại Việt Nam và ngược lại ngày càng nhiều, nhất là các thủ tục giấy tờ về quốc tịch, hộ tịch, hôn nhân và gia đình, cư trú, thương mại…là hết sức cần thiết và có ý nghĩa rất quan trọng trong tình hình thực tế hiện nay.

                                                                       Lê Văn Dũng

                                                                               Chánh Văn phòng       

Tin Lãnh sự 1Tin Lãnh sựTin Lãnh sự 1/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/23/2012 2:30 PMNoĐã ban hành

Sở Ngoại vụ Tây Ninh .