Công tác lãnh sự - Văn bản pháp quy
 
​Quy định chi tiết một số điều Luật Cư trúXem và tải về: NĐ 62 Quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú.pdf
 
Ngày 26 tháng 01 năm 2021, Bộ Ngoại giao ban hành Quyết định số 120/QĐ-BNG về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao năm 2020. Theo đó, văn bản hết hiệu lực toàn bộ là 06 Quyết định, 03 Thông tư và 03 Thông tư Liên tịch, gồm:
 
​Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của ngườinước ngoài tại Việt Nam. Xem tải về tại đây
 
​Căn cứ  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư  trú của người Nước ngoài tại Việt Nam số 47/2019/QH13.Xem và tải về tại đây
 
​Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành Luật báo chí.Xem và tải về tại đây
 
​Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;                             Căn cứ Luật báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;Căn cứ Luật xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản ngày 03 ...
 
Thực hiện Quy Chế số 14-QC/TU, ngày 06/4/2020 Của Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại.Xem và tải về tại đây
 
Quy chế số 14 năm 2020 thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại.
 
​Bộ Luật Hình Sự Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  15/1999/QH10Xem và tải về Tại đây
 
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật quốc tịch Việt Nam.
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
DANH MỤC ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC NGOÀI TẠI HÀ NỘIHướng dẫn thủ tục Lãnh sựTinPhạm Nguyễn Hoàng Thảo UyênDANH MỤC ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC NGOÀI TẠI HÀ NỘI/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/24/2021 4:00 PMYesĐã ban hành

DANH MỤC ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC NGOÀI TẠI HÀ NỘI

Xem và tải về: Hướng dẫn lãnh sự, DANH MỤC ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC NGOÀI TẠI HÀ NỘI.pdf

DANH MỤC TỔNG LÃNH SỰ QUÁN NƯỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHHướng dẫn thủ tục Lãnh sựTinPhạm Nguyễn Hoàng Thảo UyênDANH MỤC TỔNG LÃNH SỰ QUÁN NƯỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/24/2021 4:00 PMYesĐã ban hành

DANH MỤC TỔNG LÃNH SỰ QUÁN NƯỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Xem và tải về: Hướng dẫn lãnh sự, DANH MỤC TỔNG LÃNH SỰ QUÁN NƯỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.pdf

Danh mục Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoàiHướng dẫn thủ tục Lãnh sựTinPhạm Nguyễn Hoàng Thảo UyênDanh mục Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/8/2021 3:00 PMNoĐã ban hành

​Danh mục Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài

Danh mục Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài.pdf

Danh mục Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoàiHướng dẫn thủ tục Lãnh sựTinPhạm Nguyễn Hoàng Thảo UyênDanh mục Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/8/2021 3:00 PMNoĐã ban hành

​Danh mục Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài

Danh mục Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài.pdf

Cập nhật giấy chứng nhận tiêm chủng, xác nhận khỏi Covid-19 của các quốc gia, vùng lãnh thổTin Lãnh sựTinPhạm Nguyễn Hoàng Thảo UyênCập nhật giấy chứng nhận tiêm chủng, xác nhận khỏi Covid-19 của các quốc gia, vùng lãnh thổ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Vừa qua, một số Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước ngoài đã giới thiệu, bổ sung một số mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng, Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19. Sở Ngoại vụ đã tổng hợp và cập nhật các Mẫu giấy mới. Cụ thể:
10/1/2021 11:00 AMNoĐã ban hành

- Văn bản số 3285/LS-PL ngày 24/8/2021 của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao.

- Văn bản số 3682/LS-PL ngày 21/9/2021 của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao.

* Liên quan đến việc người nhập cảnh vào Việt Nam có Giấy chứng nhận tiêm chủng của Nhật Bản, Bộ Ngoại giao đề nghị các cơ quan chức năng của Việt Nam tạo điều kiện và cho phép người nhập cảnh vào Việt Nam có Giấy chứng nhận tiêm chủng Nhật được phép nộp bản sao cho các cơ quan chức năng của Việt Nam, do bản gốc chỉ được phía Nhật Bản cấp cấp một lần duy nhất. Khi nộp bản sao, có thể yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu.

3682 LS-PL-09282021081606.pdf

3285 LS-PL-08302021091240 (1).pdf

 

Thảo Uyên – Phòng LSHTQT


Công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng, xác nhận khỏi Covid-19 của 50 quốc gia, vùng lãnh thổTin Lãnh sựTinPhạm Nguyễn Hoàng Thảo UyênCông nhận giấy chứng nhận tiêm chủng, xác nhận khỏi Covid-19 của 50 quốc gia, vùng lãnh thổ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nhập cảnh, cách ly phù hợp với thực tế trong nước, theo quy định của pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về việc kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng và giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 của người nước ngoài, trong đó công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng và giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 đã được giới thiệu chính thức qua đường ngoại giao của 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ này được thông tin đến các cơ quan có liên quan và cập nhật thường xuyên tại Cổng thông tin điện tử về công tác Lãnh sự của Sở Ngoại vụ.
9/7/2021 10:00 AMYesĐã ban hành

Những người đến từ các nước và vùng lãnh thổ chưa giới thiệu chính thức mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 cho Việt Nam có thể liên hệ với các cơ quan đại diện Việt Nam ở sở tại để hợp pháp hóa và xác nhận nội dung các giấy tờ nói trên.

Các Văn bản cập nhật Danh sách Giấy chứng nhận tiêm chủng và Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 của một số cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước ngoài: Văn bản số 2974/LS-PL ngày 06/8/2021, Văn bản số 3100/LS-PL ngày 13/8/2021, Văn bản số 3112/LS-PL ngày 14/8/2021, Văn bản số 3157/LS-PL ngày 17/8/, Văn bản số 3207/LS-PL ngày 19/8/2021 của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao.

2974 LS-PL-08122021101707 (1).pdf

3100 LS-PL-08202021085207 (1).pdf

 3112.pdf

3157 LS-PL-08202021133014.pdf

3207 LS-PL-08232021134257.pdf

           Thảo Uyên – Phòng LSHTQT

 


Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Cư trúVăn bản pháp quyTinNghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/1/2021 9:00 AMNoĐã ban hành

​Quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú

Xem và tải về: NĐ 62 Quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú.pdf

Tỉnh Tây Ninh bàn giao 02 trường hợp trẻ em công dân Campuchia  nhập cảnh trái phép cho chính quyền tỉnh Svay Riêng - Campuchia.Tin Lãnh sựTinĐinh thị Thùy VânTỉnh Tây Ninh bàn giao 02 trường hợp trẻ em công dân Campuchia  nhập cảnh trái phép cho chính quyền tỉnh Svay Riêng - Campuchia./PublishingImages/2021-04/1.jpg
Vào lúc 10 giờ 00 ngày 04/5/2021 tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài – Ba Vet, đại diện Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh bàn giao 02 trường hợp trẻ em người Campuchia nhập cảnh trái phép cho chính quyền tỉnh Svay Riêng - Campuchia.
5/7/2021 10:00 AMYesĐã ban hành


Tiến hành bàn giao 02 trẻ em người Campuchia cho chính quyền tỉnh Svay Riêng

          Trước đó, ngày 19/4/2021 Công an phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh phát hiện 02 bé ăn xin tại khu vực quán Hải Đảo, Tèo Phan trên đường Trưng Nữ Vương, Phường 2, Thành phố Tây Ninh và đưa về khu cách ly tập trung của trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh.

         Qua điều tra dịch tễ, được biết 02 bé cùng chú của mình từ Campuchia sang Việt Nam, nhưng người chú đã bị Công an Campuchia bắt giữ, hai bé chạy trốn sang Việt Nam, đến Bến xe Tây Ninh rồi bị bắt giữ đưa về Khu cách ly tập trung của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Tây Ninh.

          Đến nay, sau khi đã hết thời hạn cách ly, Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng của tỉnh Tây Ninh tiến hành bàn giao 02 trường hợp trên cho chính quyền tỉnh Svay Riêng của Campuchia. Đại diện cơ quan chức năng hai bên thực hiện thủ tục bàn giao được diễn ra nhanh, gọn và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid -19 theo quy định./.

Đinh Thị Thùy Vân – Phòng Lãnh sự Hợp tác Quốc tế.


Tỉnh Tây Ninh bàn giao 04 công dân Hàn Quốc nhập cảnh trái phép về nướcTin Lãnh sựTinPhạm Nguyễn Hoàng Thảo UyênTỉnh Tây Ninh bàn giao 04 công dân Hàn Quốc nhập cảnh trái phép về nước/PublishingImages/2021-04/2.png
Ngày 30/4/2021, tại Cảng hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Tây Ninh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã bàn giao 04 người Hàn Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cho Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh để lên máy bay về nước.
5/7/2021 10:00 AMYesĐã ban hành


Từ phải qua người thứ nhất và thứ sáu đại diện Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc; người thứ hai, đến thứ năm là 04 người Hàn Quốc; người thứ bảy đến thứ chín đại diện Công an tỉnh và bìa bên trái đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

 

          Trước đó, đầu tháng 3/2021 trong lúc Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an tỉnh Tây Ninh đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 22B, thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh có 04 thanh niên đang đứng bên lề đường, với nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện 04 thanh niên trên là công dân Hàn Quốc tên là YANG DONG BIN, sinh ngày 05/02/1995; LEE HAN RYEOL, sinh ngày 12/01/1989; CHOI IN SUNG, sinh ngày 13/7/1982; KIM EUNG SEUNG, sinh ngày 10/5/1986, tất cả không có giấy tờ, hộ chiếu. Theo lời khai của 04 thanh niên trên, họ đang tạm trú tại Vương Quốc Campuchia trong khi đi chơi thì không biết mình đã đi sang lãnh thổ Việt Nam.

          Ngay sau đó, Tổ công tác đã tạm giữ 04 công dân Hàn Quốc và bàn giao cho Sở Y tế để đưa vào cách ly tại Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh. Ngày 15/4/2021, Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 04 người Hàn Quốc về hành vi vi phạm hành chính "Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh" theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 17, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

          Qua làm việc và đề nghị với Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh, 04 công dân trên đã được cấp Giấy thông hành và phía Tổng Lãnh sự quán đã phối hợp với Cảng hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Tây Ninh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tiến hành bàn giao 04 công dân trên về nước theo quy định về lãnh sự, bảo hộ công dân./.

              (Thảo Uyên – Phòng LSHTQT)


TỈNH TÂY NINH TRAO TẶNG VẬT TƯ Y TẾ CHO 05 TỈNH THUỘC VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA VÀ HỘI KHMER-VIỆT NAM TẠI CAMPUCHIA HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19Tin Lãnh sựBài viếtTrần Thị Khánh TâmTỈNH TÂY NINH TRAO TẶNG VẬT TƯ Y TẾ CHO 05 TỈNH THUỘC VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA VÀ HỘI KHMER-VIỆT NAM TẠI CAMPUCHIA HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19/ThuVienAnh/35.jpg
Tỉnh Tây Ninh Trao Tặng Vật Tư Y Tế Cho 05 Tỉnh Thuộc Vương Quốc Campuchia và Hội Khmer- Việt Nam Tại Campuchia Hỗ Trợ Công Tác Phòng, Chống Covid-19.
4/13/2021 8:00 AMYesĐã ban hành

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh, vào ngày 06 và 07/4/2021 tại Cửa khẩu quốc tế Tân Nam, Xa Mát và Mộc Bài, Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Sở Y tế trao tặng vật tư y tế cho 05 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia: Tboung Khmum, Prey Veng, Kampong Cham, Svay Rieng và Otdar MeanChey và Hội Khmer – Việt Nam tại Campuchia, gồm 204 thùng khẩu trang y tế (gồm 510.000 chiếc khẩu trang y tế) và 240 thùng (gồm 4.800 chai rửa tay sát khuẩn), tổng trị giá 600 triệu đồng cho 05 tỉnh bạn thuộc Vương quốc Campuchia và Hội Khmer – Việt Nam tại Campuchia. Trong đó, mỗi đơn vị được trao tặng: 34 thùng khẩu trang y tế (gồm 85.000 chiếc khẩu trang y tế) và 40 thùng (gồm 800 chai nước rửa tay sát khuẩn), trị giá là 100 triệu đồng.

Tham dự buổi trao tặng, về phía tỉnh Tây Ninh có Lãnh đạo Sở Ngoại vụ ; Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Sở Y tế tỉnh Tây Ninh.

Về phía 05 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia có Lãnh đạo Văn phòng Hành chính và các lực lượng vũ trang của tỉnh.

Về phía Hội Khmer – Việt Nam tại Campuchia có ông Sim Chy, Chủ tịch Hội.


Trao quà tặng cho Hội Khmer – Việt Nam tại Campuchia
Trao quà tặng cho tỉnh Prey Veng
Trao quà tặng cho tỉnh Kampong Cham
Trao quà tặng cho tỉnh Svay Rieng
Trao tặng quà cho tỉnh Otdor Meanchey


Tại các buổi trao tặng, Lãnh đạo Sở Ngoại vụ khẳng định vật chất y tế trao tặng là tình cảm của Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân tỉnh Tây Ninh gửi đến chính quyền và nhân dân Campuchia nhằm góp phần cùng các tỉnh bạn Vương quốc Campuchia và Hội Khmer – Việt Nam giúp đỡ người Campuchia gốc Việt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay, cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 trong thời gian sớm nhất, để cuộc sống người dân hai bên trở lại bình thường.

Đại diện các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia và Hội Khmer – Việt Nam tại Campuchia gửi lời cảm ơn tỉnh Tây Ninh và thông qua Đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh chuyển lời hỏi thăm sức khỏe đến Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh trong suốt thời gian qua đã luôn quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh bạn Campuchia và Hội Khmer- Việt Nam tại Campuchia. Đây là món quà hết sức ý nghĩa và thiết thực đối với địa phương trong giai đoạn lây nhiễm cộng động hết sức phức tạp như hiện nay, vì hiện tại khẩu trang y tế và nước rửa tay sát khuẩn tại Campuchia rất cần trong công tác phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng và mong rằng các tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi hợp tác bằng các hình thức phù hợp theo thực tế, cũng như chia sẽ hỗ trợ qua lại giữa các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia, Hội Khmer – Việt Nam và tỉnh Tây Ninh trong thời gian tới, cùng nhau thắng lợi trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Buổi lễ tổ chức bàn giao vật tư y tế diễn ra và kết thúc trong không khí thắm tình hữu nghị, vui tươi, có ý nghĩa thiết thực, đúng nguyên tắc lễ tân đối ngoại và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Khánh Tâm - TP.LS&HTQT
Các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh bàn giao công dân Campuchia nhập cảnh trái phép cho Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại thành phố Hồ Chí MinhTin Lãnh sựTinPhạm Nguyễn Hoàng Thảo UyênCác cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh bàn giao công dân Campuchia nhập cảnh trái phép cho Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/5/2021 11:00 AMYesĐã ban hành

​Trước đó vào lúc 16 giờ ngày 15/3/2021, người dân khu vực Gò kén, khu phố Hiệp Trường, Phường Hiệp Tân phát hiện 03 người nghi là người Campuchia đã báo chính quyền địa phương tạm giữ và qua điều tra ban đầu 03 người đã cho biết tên là SIN SAVEN, sinh ngày: 01/3/2020, KEO LINDA, sinh ngày: 02/02/1983 và SUN PHALLA, sinh ngày: 10/02/2020. Cả 03 người đều mang quốc tịch Campuchia nhập cảnh trái phép từ các tỉnh phía bắc bằng đường bộ vào tỉnh Tây Ninh để sang Campuchia. Sau đó, cả ba người được đưa vào cách ly tại Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh và xét nghiệm Covid-19.


09 công dân Campuchia được đưa về nước sáng ngày 02/4/2021. Ảnh: Trần Công Phi

Sáng ngày 02/4/2021, Sở Ngoại vụ phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh bàn giao 03 công dân Campuchia nhập cảnh trái phép vào tỉnh Tây Ninh cho Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh để đưa về nước.

Được biết, củng trong sáng 02/4/2021, Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tạo điều kiện cho Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh đưa 06 công dân Campuchia sinh sống lang thang tại các tỉnh KoTum, Kiên Giang và thành phố Hồ Chí Minh về nước. Như vậy, lần này Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tổng cộng 09 công dân Campuchia về nước.

 Thảo Uyên


Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Ngoại giao hết hiệu lực toàn bộ năm 2020.Văn bản pháp quyTinVũ Thị Thanh TâmCông bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Ngoại giao hết hiệu lực toàn bộ năm 2020./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 26 tháng 01 năm 2021, Bộ Ngoại giao ban hành Quyết định số 120/QĐ-BNG về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao năm 2020. Theo đó, văn bản hết hiệu lực toàn bộ là 06 Quyết định, 03 Thông tư và 03 Thông tư Liên tịch, gồm:
3/31/2021 10:00 AMNoĐã ban hành

STTTên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm

ban hành văn bản

Tên gọi của văn bảnLý do hết hiệu lựcNgày hết hiệu lực
1Quyết định76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010Về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt NamBị thay thế bởi Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/202015/4/2020
2Thông tư2433/2010/TT-BNG ngày 30/6/2010Hướng dẫn một số quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ thanh tra viên, thẻ thanh tra viên và trang phục thanh tra ngoại giao

Bị bãi bỏ bởi Thông tư

số 03/2020/TT-BNG ngày 21/5/2020

15/7/2020
3Thông tư03/2016/TT-BNG ngày 30/6/2016Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thựcBị thay thế bởi Thông tư số 04/2020/TT-BNG ngày 25/9/202010/11/2020
4Thông tư01/2008/TT-BNG ngày 04/02/2018Hướng dẫn trình tự, thủ tục ký kết và thực hiện điều ước quốc tế về nguồn hỗ trợ phát triển chính thức

Bị bãi bỏ bởi Thông tư

số 03/2020/TT-BNG ngày 21/5/2020

15/7/2020
5Thông tư liên tịch

02/1999/TTLT/

BNG-BTM

ngày 17/11/1999

Hướng dẫn thực hiện một số điều khoản thuộc Nghị định số 183/CP ngày 18/11/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Bị bãi bỏ bởi Thông tư

số 03/2020/TT-BNG ngày 21/5/2020

15/7/2020
6Thông tư liên tịch

29/2006/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH

ngày 08/11/2006

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Bị bãi bỏ bởi Thông tư

số 03/2020/TT-BNG ngày 21/5/2020

15/7/2020
7Thông tư liên tịch

01/2010/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH

ngày 27/4/2010

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 29/2006/ TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 08/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ về mức sinh hoạt phí tối thiểu tại các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Bị bãi bỏ bởi Thông tư

số 03/2020/TT-BNG ngày 21/5/2020

15/7/2020
8Quyết định06 NG/QĐ ngày 08/01/1994Ban hành Quy chế lãnh sự danh dự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamBị thay thế bởi Thông tư số 01/2020/TT-BNG ngày 06/02/202023/3/2020
9Quyết định05/2002/QĐ-BNG ngày 30/7/2002Ban hành quy định về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự (trích)Bị thay thế bởi Thông tư số 02/2020/TT-BNG ngày 14/02/202001/4/2020
10Quyết định07/2003/QĐ-BNG ngày 19/3/2003Về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Quy định về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự ban hành kèm theo Quyết định số 05/2002/QĐ-BNG ngày 30/7/2002Bị thay thế bởi Thông tư số 02/2020/TT-BNG ngày 14/02/202001/4/2020
11Quyết định2535/2004/QĐ-BNG ngày 01/12/2004Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của cơ quan lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Bị bãi bỏ bởi Thông tư

số 03/2020/TT-BNG ngày 21/5/2020

15/7/2020
12Quyết định3095/2008/QĐ-BNG ngày 26/11/2008Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Quỹ hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Bị bãi bỏ bởi Thông tư

số 03/2020/TT-BNG ngày 21/5/2020

15/7/2020

 Vũ Thị Thanh Tâm

  Chuyên viên Văn phòng


Việt Nam Triển Khai Thực Hiện Thỏa Thuận Về Quy Trình Nhập Cảnh Ngắn Ngày Với Hàn QuốcTin Lãnh sựBài viếtPhạm Nguyễn Hoàng Thảo UyênViệt Nam Triển Khai Thực Hiện Thỏa Thuận Về Quy Trình Nhập Cảnh Ngắn Ngày Với Hàn Quốc/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam bắt đầu từ ngày 01/01/2021, thỏa thuận giữa Việt Nam – Hàn Quốc trên nguyên tắc có đi có lại về áp dụng Quy trình nhập cảnh ngắn ngày cho người từ nước này nhập cảnh nước kia, có hiệu lực.
1/8/2021 9:00 AMNoĐã ban hành

1. Thỏa thuận quy định theo hướng dẫn mỗi bên sẽ áp dụng Quy trình nhập cảnh ngắn ngày của nước mình cho người từ nước Bên kia nhập cảnh. Cụ thể Việt Nam sẽ áp dụng các hướng dẫn hiện hành của ta (về đối tượng được phép nhập cảnh; quy trình xin phép nhập cảnh; hướng dẫn y tế cho người nhập cảnh) đối với người Hàn Quốc nhập cảnh Việt Nam và ngược lại.

2. Người Hàn Quốc nhập cảnh Việt Nam ngắn ngày (dưới 14 ngày), cần tuân thủ:

a. Về đối tượng, phải đáp ứng các tiêu chí:

- Công dân Hàn Quốc hoặc nước thứ ba xuất phát từ Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam với các mục đích: nhà đầu tư, chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp và thân nhân của những người này.

- Dự kiến lưu trú tại Việt Nam ngắn hạn (dưới 14 ngày).

b. Về việc lên máy bay, nhập cảnh và giám sát, theo dõi y tế sau khi nhập cảnh vào Việt Nam:

 Thực hiện theo hướng dẫn y tế về phòng, chống Covid-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày), ban hành kèm theo Công văn số 4674/BYT-MT ngày 31/8/2020 với một số điểm chính:

- Người được áp dụng Quy trình này không phải cách ly y tế tập trung, nhưng được giám sát và theo dõi y tế trong suốt thời gian ở Việt Nam.

- Trước khi lên máy bay, khách phải xuất trình Giấy xét nghiệm âm tính với Sars-Cov-2 (thời gian xét nghiệm từ 3-5 ngày trước ngày nhập cảnh). Sau khi nhập cảnh, khách phải xét nghiệm lần thứ 2 và được làm việc ngay sau khi có kết quả âm tính với vi-rút Sars-Cov-2.

- Khách phải tuân thủ chương trình làm việc đã được duyệt trước, tránh tiếp xúc ra cộng đồng hoặc di chuyển ngoài chương trình này. Người tiếp xúc trực tiếp tại Việt Nam sẽ được theo dõi sức khỏe thường xuyên.

- Khách được xét nghiệm 02 ngày/lần trong suốt thời gian ở Việt Nam và xét nghiệm trước khi rời Việt Nam 01 ngày.

c. Về thủ tục đề nghị xét duyệt nhập cảnh

Người có nhu cầu nhập cảnh cần thực hiện theo các bước:

+ Cơ quan, tổ chức mời đón khách làm thủ tục đề nghị xét duyệt cho người nước ngoài (bao gồm cả trường hợp đã có hoặc chưa có thị thực, thẻ tạm trú) nhập cảnh Việt Nam tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an (theo Hướng dẫn của Bộ Công an ban hành kèm theo Công văn số 3374/BCA-QLXNC ngày 02/10/2020) hoặc với Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao.

+ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an xét duyệt nhân sự và thông báo cho Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực.

+ Khách nhận thị thực tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

+ Khách sử dụng thị thực này để mua vé trên các chuyến bay thương mại thường lệ nhập cảnh vào Việt Nam.

+ Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ cấp thư xác nhận về việc khách thuộc diện nhập cảnh theo Quy trình ngắn ngày, phục vụ việc phân luồng khách khi đến Việt Nam.

Trong trường hợp khẩn cấp, phù hợp với quy định tại Điều 18, Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2019, khách được xem xét cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế.

3. Căn cứ diễn biến dịch bệnh, các Bên xem xét, quyết định việc điều chỉnh Quy trình cho phép người nhập cảnh (điểm 2 của công văn này đối với người nhập cảnh Việt Nam từ Hàn Quốc) và thông báo cho các đối tượng được ưu tiên biết, thực hiện.

Trên sơ sở Quy trình cơ bản mà hai bên đã thống nhất, các cơ quan chức năng Hàn Quốc sẽ tiếp tục hướng dẫn chi tiết về thủ tục, quy trình đối với người từ Việt Nam nhập cảnh và được hưởng quy chế đi lại ngắn ngày của Hàn Quốc.

 Thảo Uyên


Cảnh Giác Các Tổ Chức Giả Danh Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài (BAOOV) Để Lừa Đảo, Chiếm Đoạt Tài SảnTin Lãnh sựTinPhạm Nguyễn Hoàng Thảo UyênCảnh Giác Các Tổ Chức Giả Danh Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài (BAOOV) Để Lừa Đảo, Chiếm Đoạt Tài Sản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/28/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

Thời gian gần đây, BAOOV có nhận được thông tin về việc hiện nay, một số cá nhân, tổ chức nhân danh kiều bào Mỹ, Pháp, Nhật Bản,… là thành viên của Hiệp hội Việt Mỹ, Hội đồng Doanh nhân Việt – Mỹ (VABC), các Câu lạc bộ Doanh nhân, Doanh nghiệp nước ngoài và nhiều tổ chức khác đang giả danh và lợi dụng danh nghĩa của BAOOV hoạt động tại Việt Nam để thu lợi bất chính. Đây là những tổ chức tự xưng, không được thành lập và hoạt động một cách hợp pháp, chính thống, không thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh và cũng không thuộc sự quản lý chi phối của bất kỳ Cơ quan quản lý nhà nước nào.

Những đơn vị này thông qua hình thức xúc tiến thương mại, đầu tư các dự án ở nước ngoài, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thông qua các quỹ tài trợ nhân đạo ở nhiều lĩnh vực như: y tế, vật tư y tế, giáo dục, xuất nhập khẩu nông sản,... Họ tiến hành thu phí kết nối trước nhưng sau đó không thực hiện nghĩa vụ đúng như cam kết. Các đơn vị này dẫn lập hồ sơ, đơn xin tiếp nhận nguồn vốn đầu tư nước ngoài, tìm kiếm, khai thác "kho báu", "tiếp nhận di sản", "tiền trôi nổi" có giá trị từ hàng tỷ đến hàng trăm tỷ đồng. Cũng theo như thông tin mà BAOOV tìm hiểu được thì một số cá nhân tham gia vào hoạt động lừa đảo này còn có tiền án, tiền sự về tội lừa đảo, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và không có nghề nghiệp cũng như địa điểm cư trú rõ ràng. Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài thông báo và đề nghị:

- BAOOV hiện nay là Hiệp hội duy nhất của người Việt Nam ở nước ngoài được thành lập và hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam theo Quyết định số 273/QĐ-BNV ngày 13/3/2009 của Bộ Nội vụ với Điều lệ của Hiệp hội được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 1329/QĐ-BNV ngày 24/9/2009 và chịu sự quản lý của Bộ Ngoại giao cùng các Bộ, ngành khác có liên quan.

- BAOOV đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam cẩn trọng trong hoạt động đầu tư kinh doanh, có biện pháp đề phòng và giảm thiểu những mất mát, rũi ro không đáng có về tài chính. Cũng như để tránh gây ra những tổn thất nghiêm trọng về danh dự, uy tín của BAOOV. 

Thảo Uyên

Công Dân Anh Nhập Cảnh Trái Phép Trốn Khỏi Khu Cách Ly Tập TrungTin Lãnh sựTinPhạm Nguyễn Hoàng Thảo UyênCông Dân Anh Nhập Cảnh Trái Phép Trốn Khỏi Khu Cách Ly Tập Trung/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đã thông báo đến các cơ quan chức năng, khẩn trương điều tra, rà soát, truy tìm đối tượng
12/28/2020 10:00 AMYesĐã ban hành

​Sáng 25/12, theo thông tin của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Tây Ninh cho biết, trên địa bàn có đối tượng bỏ là công dân Anh Stepuen Brain Edwards trốn khỏi khu cách ly Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh. Hiện đơn vị đang khẩn cấp truy tìm để đưa các đối tượng trở về nơi cách ly theo quy định.


Đối tượng Stepuen Brain Edwards rốn khỏi khu cách ly

Theo báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Tây Ninh, ngày 15/10/2020, Khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh tiếp nhận 01 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam là Stepuen Brain Edwards, quốc tịch: Anh, sinh ngày: 04/01/1970, hộ chiếu số: 55497912, ngụ địa chỉ: 007 James Bond, Eon Productions, United Kingdom (do Công an huyện Gò Dầu bàn giao, không có giấy tờ tùy thân). Tuy nhiên khoảng 01 giờ 58 phút ngày 25/12/2020, đối tượng đã cạy cửa sắt bảo vệ ở cầu thang và bổ trốn khỏi Khu cách ly (Theo trích xuát Camera theo dõi). Bảo vệ Khu cách ly đã kết hợp với địa phương để truy tìm nhưng chưa có thông tin gì của đối tượng trên.

Thảo Uyên

Luật số: 47/2014/QH13 Nhập Cảnh, Xuất Cảnh, Qúa Cảnh, Cư Trú Của Người Nước Ngoài Tại Việt NamVăn bản pháp quyTinPhạm Nguyễn Hoàng Thảo UyênLuật số: 47/2014/QH13 Nhập Cảnh, Xuất Cảnh, Qúa Cảnh, Cư Trú Của Người Nước Ngoài Tại Việt Nam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/18/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người
nước ngoài tại Việt Nam.

Xem tải về tại đây

Luật Số 51/2019/QH14  Sửa Đổi, Bổ Sung Một Điều Của Luật Nhập Cảnh, Xuất Cảnh, Qúa Cảnh, Cư Trú Của Người Nước Ngoài Tại Việt NamVăn bản pháp quyTinPhạm Nguyễn Hoàng Thảo UyênLuật Số 51/2019/QH14  Sửa Đổi, Bổ Sung Một Điều Của Luật Nhập Cảnh, Xuất Cảnh, Qúa Cảnh, Cư Trú Của Người Nước Ngoài Tại Việt Nam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/18/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

​Căn cứ  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư  trú của người Nước ngoài tại Việt Nam số 47/2019/QH13.

Xem và tải về tại đâyLuật Báo Chí Số 103/2016/QH13 Văn bản pháp quyTinPhạm Nguyễn Hoàng Thảo UyênLuật Báo Chí Số 103/2016/QH13 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/18/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

​Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật báo chí.

Xem và tải về tại đây

Nghị Định Số:  88/2012/NĐ-CP Quy Định Về Hoạt Động Thông Tin, Báo Chí Của Báo Chí Nước Ngoài, Cơ Quan Đại Diện Nước Ngoài, Tổ Chức Nước Ngoài Tại Việt NamVăn bản pháp quyTinPhạm Nguyễn Hoàng Thảo UyênNghị Định Số:  88/2012/NĐ-CP Quy Định Về Hoạt Động Thông Tin, Báo Chí Của Báo Chí Nước Ngoài, Cơ Quan Đại Diện Nước Ngoài, Tổ Chức Nước Ngoài Tại Việt Nam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/18/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;                             

Căn cứ Luật báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Luật xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Pháp lệnh về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 28 tháng 4 năm 2000;

Căn cứ Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại     Việt Nam ngày 23 tháng 8 năm 1993;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Xem và tải về tại đây

Hướng Dẫn Liên Tịch Một Số Nội dung Thực Hiện Quy Chế Số 14-QC/TU, Ngày 06/4/2020 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ỦyVăn bản pháp quyTinPhạm Nguyễn Hoàng Thảo UyênHướng Dẫn Liên Tịch Một Số Nội dung Thực Hiện Quy Chế Số 14-QC/TU, Ngày 06/4/2020 Của Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/12/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

Thực hiện Quy Chế số 14-QC/TU, ngày 06/4/2020 Của Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại.

Xem và tải về tại đây

Quy Chế Số 14-QC/TU Năm 2020 Thống Nhất Quản Lý Các Hoạt Động Đối NgoạiVăn bản pháp quyTinPhạm Nguyễn Hoàng Thảo UyênQuy Chế Số 14-QC/TU Năm 2020 Thống Nhất Quản Lý Các Hoạt Động Đối Ngoại/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quy chế số 14 năm 2020 thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại.
11/12/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

​Xem và tải về tại đây

Bộ Luật Hình Sự Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Văn bản pháp quyBài viếtPhạm Nguyễn Hoàng Thảo UyênBộ Luật Hình Sự Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/12/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

​Bộ Luật Hình Sự Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  15/1999/QH10

Xem và tải về Tại đây

Luật Quốc Tịch Việt NamVăn bản pháp quyTinPhạm Nguyễn Hoàng Thảo UyênLuật Quốc Tịch Việt Nam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật quốc tịch Việt Nam.
11/12/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

Luật Quốc Tịch Việt Nam

Xem và tải về tại đây

Bộ Luật Của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Văn bản pháp quyTinPhạm Nguyễn Hoàng Thảo UyênBộ Luật Của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Luật Của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 19/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 về tố tụng Hình sự
11/12/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

Luật tố tụng Hình sự năm 2003

​Xem và tải về tại đây

Nghị Định Số 111/2011/NĐ-CP Về Chứng Nhận Lãnh Sự, Hợp Pháp Hóa Lãnh SựVăn bản pháp quyBài viếtPhạm Nguyễn Hoàng Thảo UyênNghị Định Số 111/2011/NĐ-CP Về Chứng Nhận Lãnh Sự, Hợp Pháp Hóa Lãnh Sự/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/12/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

​Xem và tải về tại đây

Nghị Định Số 120/2017/NĐ-CP Luật Thi Hành Tạm Giữ, Tạm GiamVăn bản pháp quyBài viếtPhạm Nguyễn Hoàng Thảo UyênNghị Định Số 120/2017/NĐ-CP Luật Thi Hành Tạm Giữ, Tạm Giam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/12/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thi hành tạm giữ, tạm giam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự s 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam s94/2015/QH13;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.

Xem và tải về tại đây

Nghị Định  Của Chính Phủ Số 89/1998/NĐ-CP Ngày 07 Tháng 11 Năn 1998  Ban Hành Quy Chế Về Tạm Giữ, Tạm GiamVăn bản pháp quyTinPhạm Nguyễn Hoàng Thảo UyênNghị Định  Của Chính Phủ Số 89/1998/NĐ-CP Ngày 07 Tháng 11 Năn 1998  Ban Hành Quy Chế Về Tạm Giữ, Tạm Giam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/12/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Bộ Luật Tố tụng hình sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,
Xem và tải về tại đây
Nghị Định Số 78/2009/NĐ-CP Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Quốc Tịch Việt NamVăn bản pháp quyTinPhạm Nguyễn Hoàng Thảo UyênNghị Định Số 78/2009/NĐ-CP Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Quốc Tịch Việt Nam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/12/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

​Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

Xem và tải về tại đây

Pháp Lệnh Thi Hành Án Phạt TùVăn bản pháp quyTinPhạm Nguyễn Hoàng Thảo UyênPháp Lệnh Thi Hành Án Phạt Tù/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/12/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

Để thi hành tốt công tác thi hành án phạt tù và nâng cao hiệu quả việc giáo dục người chấp hành hình phạt

tù;
Căn cứ vào Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Pháp lệnh này quy định việc thi hành án phạt tù.
Xem và tải về tại đây
Thông Tư Số 04/2020/TT-BNG Hướng Dẫn Việc Cấp Gia Hạn, Hủy Giá Trị Sử Dụng Hộ Chiếu Ngoại Giao, Hộ Chiếu Công Vụ Và Cấp Công Hàm Đề Nghị Phía Nước Ngoài Cấp Thị ThựcVăn bản pháp quyTinPhạm Nguyễn Hoàng Thảo UyênThông Tư Số 04/2020/TT-BNG Hướng Dẫn Việc Cấp Gia Hạn, Hủy Giá Trị Sử Dụng Hộ Chiếu Ngoại Giao, Hộ Chiếu Công Vụ Và Cấp Công Hàm Đề Nghị Phía Nước Ngoài Cấp Thị Thực/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/12/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

​Căn cứ Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam ngày 22 tháng 11 năm  2019;

Căn cứ Nghị định số 26/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao, sửa đổi, bổ sung năm 2020;

Theo đề nghị Cục trưởng Cục lãnh sự;

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực.

Xem và tải về tại đây


1 - 30Next