Công khai ngân sách - Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định
 
Về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018
 
 
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019TinDự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019
5/21/2019 10:00 AMYesĐã ban hành793 px

​Tải về Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 - Tải về

Tổng hợp tình hình công khai
Quyết định về việc công bố công khai dự toán năm 2018Quyết định về việc công bố công khai dự toán năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018
6/7/2018 2:00 PMYesĐã ban hành

Quyết định về việc công bố công khai dự toán năm 2018. Tải file DTNS2018.PDF

Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định