Lễ tân ngoại giao - Mẫu chuyện ngoại giao
 
Sáng 02/7/2019, tại tỉnh Tây Ninh, Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Ngoại vụ Tây Ninh tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại” cho khoảng 130 cán bộ làm công tác đối ngoại của các Sở, ban ngành của các tỉnh/thành phố thuộc Cụm thi đua số 4.
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Đối ngoại tại Tây NinhMẫu chuyện ngoại giaoBài viếtTrần Thị Khánh TâmLớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Đối ngoại tại Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sáng 02/7/2019, tại tỉnh Tây Ninh, Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Ngoại vụ Tây Ninh  tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại” cho khoảng 130 cán bộ làm công tác đối ngoại của các Sở, ban ngành của các tỉnh/thành phố thuộc Cụm thi đua số 4.
7/4/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Nguyên tắc của Lễ tân Ngoại giaoSổ tay lễ tân(None)Nguyên tắc của Lễ tân Ngoại giao/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/22/2013 1:55 PMNoĐã ban hành