Thông tin cần biết
Thứ 6, Ngày 05/03/2021, 16:00
Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/03/2021 | Vũ Thị Thanh Tâm

Ngày 04/3/2021, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 633/KH-UBND về Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, nhằm thông qua tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Đồng thời, yêu cầu công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành từ tháng 02 năm 2021, cao điểm từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử, chia là 03 đợt:

1. Đợt 1: Từ tháng 02/2021, cao điểm tháng 4/2021

2. Đợt 2: Từ tháng 5/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021

3. Đợt 3: Sau ngày bầu cử 23/5/2021

Thực hiện nội dung kế hoạch tuyên truyền của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ phát động đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trên tinh thần tự giác, tích cực hưởng ứng, tham gia tuyên tuyền bằng nhiều hình thức thích hợp về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026", để nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đối với sự phát triển của đất nước, góp phần tạo sự thống nhất chung về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động để cuộc bầu cử diễn ra trên địa bàn tỉnh thành công, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân./.

                                                                                           Thanh Tâm

                                                                                   Chuyên viên Văn phòng

Lượt người xem:  Views:   9
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết