Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 12/10/2021, 10:00
Cải cách hành chính là gì?
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/10/2021 | Vũ Thị Thanh Tâm
“Cải cách hành chính có thể hiểu là một quá trình thay đổi cơ bản, lâu dài, liên tục bao gồm cơ cấu của quyền lực hành pháp và tất cả các hoạt động có ý thức của bộ máy nhà nước nhằm đạt được sự hợp tác giữa các bộ phận và các cá nhân vì mục đích chung của cộng đồng và phối hợp các nguồn lực để tạo ra hiệu lực và hiệu quả quản lý và chất lượng các sản phẩm (dịch vụ hoặc hàng hoá) phục vụ nhân dân thông qua các phương thức tổ chức và thực hiện quyền lực. Hiểu theo nghĩa này, cải cách hành chính là những thay đổi được thiết kế có chủ định nhằm cải tiến một cách cơ bản các khâu trong hoạt động quản lý của bộ máy nhà nước từ việc: lập kế hoạch; định thể chế; tổ chức; công tác cán bộ; tài chính; chỉ huy; phối hợp; kiểm tra; thông tin; và đánh giá. Cũng có thể hiểu cải cách hành chính là một quá trình thay đổi nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả hành chính, cải tiến tổ chức, chế độ và phương pháp hành chính cũ, xây dựng chế độ và phương thức hành chính mới trong lĩnh vực quản lý của bộ máy hành chính nhà nước”

Cải cách hành chính là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị - xã hội, nhằm sửa đổi toàn diện hệ thống hành chính nhà nước, giúp cơ quan nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội tốt hơn trong tình hình mới. Qua bản tin, về phần trình bày cơ sở lý thuyết về cải cách hành chính, nội dung cải cách hành chính, kết quả đạt được, đánh giá những ưu điểm, chỉ ra những tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất phương hướng cải cách hành chính ở Việt Nam trong thời gian tới.

Cải cách hành chính hiện nay đang hướng tới một nền công nghệ số, phát triển chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực như: đô thị thông minh, phát triển dữ liệu số lĩnh vực nông nghiệp, hợp tác chuyển đổi số trong nghành kiểm toán và một số lĩnh vực của Bộ, Nghành khác…

Mục tiêu định hướng CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 là tiếp tục đẩy mạnh CCHC nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh gọn, thông suốt, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân. Tiếp tục cải cách các nội dung theo chương trình tổng thể. Trong đó, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của bộ máy hành chính nhà nước đầy đủ, đồng bộ, hiện đại; nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách quy định TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý, xây dựng cơ sở dữ liệu nền tảng phục vụ cho việc triển khai Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước…

Tại tỉnh Tây Ninh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2631/QĐ-UBND, ngày 14/10/2021 về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh nhằm tạo sự thống nhất cao của các cấp, các ngành trong việc quán triệt và cụ thể hoá những nội dung của Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ đã thành lập BCĐ cải cách hành chính, xây dựng quy chế làm việc của  Ban Chỉ đạo, kiện toàn BCĐ cải  cách hành chính, xây dựng Kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của đơn vị  trong công tác tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện các nội dung liên quan đến công tác CCHC, xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của đơn vị trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ.

 

Thanh Tâm

Chuyên viên Văn Phòng


Lượt người xem:  Views:   3
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết