Thông tin cần biết - Chuyển Đổi Số
 
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người phải sử dụng mạng để làm việc, học tập nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể lộ lọt, mất an toàn thông tin trên môi trường mạng.
 
1.1 "Kênh tiếp nhận thông tin, tư vấn về tình hình sức khỏe". Gọi (0276) 1022, bấm phím 1.Thông tin tiếp nhận:- Thông tin phản ánh về tình hình sức khoẻ của người dân trong các khu cách ly, phong toả.- Thông tin phản ánh về tình hình sức khoẻ của người dân khi cách ly y tế tại nhà, tự theo dõi sức khoẻ tại nhà.- Thông tin phản ánh về tình hình sức khoẻ của người dân ...
 
“Cải cách hành chính có thể hiểu là một quá trình thay đổi cơ bản, lâu dài, liên tục bao gồm cơ cấu của quyền lực hành pháp và tất cả các hoạt động có ý thức của bộ máy nhà nước nhằm đạt được sự hợp tác giữa các bộ phận và các cá nhân vì mục đích chung của cộng đồng và phối hợp các nguồn lực để tạo ra hiệu lực và hiệu quả quản lý và chất lượng các sản phẩm (dịch vụ hoặc hàng hoá) phục vụ nhân dân thông qua các phương thức tổ chức và thực hiện quyền lực. Hiểu theo nghĩa này, cải cách hành chính là những thay đổi được thiết kế có chủ định nhằm cải tiến một cách cơ bản các khâu trong hoạt động quản lý của bộ máy nhà nước từ việc: lập kế hoạch; định thể chế; tổ chức; công tác cán bộ; tài chính; chỉ huy; phối hợp; kiểm tra; thông tin; và đánh giá. Cũng có thể hiểu cải cách hành chính là một quá trình thay đổi nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả hành chính, cải tiến tổ chức, chế độ và phương pháp hành chính cũ, xây dựng chế độ và phương thức hành chính mới trong lĩnh vực quản lý của bộ máy hành chính nhà nước”
 
​Khi nói phát triển Chính phủ số chính là nói phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số đã bao hàm Chính phủ điện tử. Chính phủ số bản chất là Chính phủ điện tử, bổ sung những thay đổi về cách tiếp cận, cách triển khai mới nhờ vào sự phát triển của công nghệ số.Chính phủ điện tử là chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phục vụ người dân và doanh nghiệp ...
 
Hướng đến mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử, qua đó phục vụ Nhân dân tốt hơn, tỉnh Tây Ninh đã xây dựng và triển khai ứng dụng "Tây Ninh Smart" (1022 Tây Ninh).Ứng dụng "Tây Ninh Smart" đã tích hợp các hệ thống: Họp không giấy, Thông tin từ chính quyền, phản ánh hiện trường, hỏi đáp trực tuyến, tra cứu tình hình dịch bệnh trên bản đồ Covid-19, an ninh xã hội, khai báo ...
 
​Triển khai ứng dụng "VssID- Bảo hiểm Xã hội số" trên thiết bị di động (file điều chỉnh), Sở Ngoại vụ triển khai đến CBCCNLĐ tại đơn vị Sở.Tải phần mềm "VssID- Bảo hiểm Xã hội số" trên thiết bị di động IOS và Android lên AppStore hoặc CH Play truy cập vào ứng dụng tìm từ khóa "VssID" và nhấn Tải về sau đó làm theo hướng dẫn như Link bên dưới, với điều kiện người dân ...
 
Những điều cần biết khi sử dụng "VssID- Bảo hiểm xã hội số"Câu 1. Ứng dụng VssID là gì?"VssID - Bảo hiểm xã hội số" (gọi tắt là VssID) là ứng dụng dịch vụ thông tin trên nền tảng thiết bị di động chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm phục vụ mục đích thiết lập kênh giao tiếp, tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công cho cá nhân một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng. ...
 
 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINHCăn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai ...
 
​Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.