Tổng hợp tin tức - Tin Nổi Bật
Thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Nghị quyết Đại hội Chi bộ Sở Ngoại vụ, nhiệm kỳ 2020-2025 về phát triển đảng viên. Ngày 29/11/2021, Chi bộ Sở Ngoại vụ đã tiến hành tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 02 đồng chí là: Trần Huyền Vân - Chuyên viên phòng Lãnh sự Hợp tác Quốc tế và Đinh Thị Thùy Vân - Chuyên viên phòng Lãnh sự Hợp tác Quốc tế vào Đảng Cộng ...
Thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Nghị quyết Đại hội Chi bộ Sở Ngoại vụ, nhiệm kỳ 2020-2025 về phát triển đảng viên. Ngày 29/11/2021, Chi bộ Sở Ngoại vụ đã tiến hành tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 02 đồng chí là: Trần Huyền Vân - Chuyên viên phòng Lãnh sự Hợp tác Quốc tế và Đinh Thị Thùy Vân - Chuyên viên phòng Lãnh sự Hợp tác Quốc tế vào Đảng Cộng ...
Thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Nghị quyết Đại hội Chi bộ Sở Ngoại vụ, nhiệm kỳ 2020-2025 về phát triển đảng viên. Ngày 29/11/2021, Chi bộ Sở Ngoại vụ đã tiến hành tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 02 đồng chí là: Trần Huyền Vân - Chuyên viên phòng Lãnh sự Hợp tác Quốc tế và Đinh Thị Thùy Vân - Chuyên viên phòng Lãnh sự Hợp tác Quốc tế vào Đảng Cộng ...
Thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Nghị quyết Đại hội Chi bộ Sở Ngoại vụ, nhiệm kỳ 2020-2025 về phát triển đảng viên. Ngày 29/11/2021, Chi bộ Sở Ngoại vụ đã tiến hành tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 02 đồng chí là: Trần Huyền Vân - Chuyên viên phòng Lãnh sự Hợp tác Quốc tế và Đinh Thị Thùy Vân - Chuyên viên phòng Lãnh sự Hợp tác Quốc tế vào Đảng Cộng ...
Thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Nghị quyết Đại hội Chi bộ Sở Ngoại vụ, nhiệm kỳ 2020-2025 về phát triển đảng viên. Ngày 29/11/2021, Chi bộ Sở Ngoại vụ đã tiến hành tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 02 đồng chí là: Trần Huyền Vân - Chuyên viên phòng Lãnh sự Hợp tác Quốc tế và Đinh Thị Thùy Vân - Chuyên viên phòng Lãnh sự Hợp tác Quốc tế vào Đảng Cộng ...
 
 
  
ItemImg
ItemShortContent
LinkDetail
  
  
  
  
  
  
  
  
Tin liên quan
  
  
/PublishingImages/2021-04/79.jpg
Thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Nghị quyết Đại hội Chi bộ Sở Ngoại vụ, nhiệm kỳ 2020-2025 về phát triển đảng viên. Ngày 29/11/2021, Chi bộ Sở Ngoại vụ đã tiến hành tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 02 đồng chí là: Trần Huyền Vân - Chuyên viên phòng Lãnh sự Hợp tác Quốc tế và Đinh Thị Thùy Vân - Chuyên viên phòng Lãnh sự Hợp tác Quốc tế vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tin tức sự kiện12/2/2021 3:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1268https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1268Đã ban hànhXem chi tiết
  
/PublishingImages/2021-04/79.jpg
Thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Nghị quyết Đại hội Chi bộ Sở Ngoại vụ, nhiệm kỳ 2020-2025 về phát triển đảng viên. Ngày 29/11/2021, Chi bộ Sở Ngoại vụ đã tiến hành tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 02 đồng chí là: Trần Huyền Vân - Chuyên viên phòng Lãnh sự Hợp tác Quốc tế và Đinh Thị Thùy Vân - Chuyên viên phòng Lãnh sự Hợp tác Quốc tế vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tin tức sự kiện12/2/2021 3:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1268https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1268Đã ban hànhXem chi tiết
  
/PublishingImages/2021-04/79.jpg
Thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Nghị quyết Đại hội Chi bộ Sở Ngoại vụ, nhiệm kỳ 2020-2025 về phát triển đảng viên. Ngày 29/11/2021, Chi bộ Sở Ngoại vụ đã tiến hành tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 02 đồng chí là: Trần Huyền Vân - Chuyên viên phòng Lãnh sự Hợp tác Quốc tế và Đinh Thị Thùy Vân - Chuyên viên phòng Lãnh sự Hợp tác Quốc tế vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tin tức sự kiện12/2/2021 3:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1268https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1268Đã ban hànhXem chi tiết
  
/PublishingImages/2021-04/79.jpg
Thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Nghị quyết Đại hội Chi bộ Sở Ngoại vụ, nhiệm kỳ 2020-2025 về phát triển đảng viên. Ngày 29/11/2021, Chi bộ Sở Ngoại vụ đã tiến hành tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 02 đồng chí là: Trần Huyền Vân - Chuyên viên phòng Lãnh sự Hợp tác Quốc tế và Đinh Thị Thùy Vân - Chuyên viên phòng Lãnh sự Hợp tác Quốc tế vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tin tức sự kiện12/2/2021 3:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1268https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1268Đã ban hànhXem chi tiết
  
/PublishingImages/2021-04/79.jpg
Thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Nghị quyết Đại hội Chi bộ Sở Ngoại vụ, nhiệm kỳ 2020-2025 về phát triển đảng viên. Ngày 29/11/2021, Chi bộ Sở Ngoại vụ đã tiến hành tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 02 đồng chí là: Trần Huyền Vân - Chuyên viên phòng Lãnh sự Hợp tác Quốc tế và Đinh Thị Thùy Vân - Chuyên viên phòng Lãnh sự Hợp tác Quốc tế vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tin tức sự kiện12/2/2021 3:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1268https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1268Đã ban hànhXem chi tiết
  
/PublishingImages/2021-04/79.jpg
Thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Nghị quyết Đại hội Chi bộ Sở Ngoại vụ, nhiệm kỳ 2020-2025 về phát triển đảng viên. Ngày 29/11/2021, Chi bộ Sở Ngoại vụ đã tiến hành tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 02 đồng chí là: Trần Huyền Vân - Chuyên viên phòng Lãnh sự Hợp tác Quốc tế và Đinh Thị Thùy Vân - Chuyên viên phòng Lãnh sự Hợp tác Quốc tế vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tin tức sự kiện12/2/2021 3:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1268https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1268Đã ban hànhXem chi tiết
  
/PublishingImages/2021-04/79.jpg
Thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Nghị quyết Đại hội Chi bộ Sở Ngoại vụ, nhiệm kỳ 2020-2025 về phát triển đảng viên. Ngày 29/11/2021, Chi bộ Sở Ngoại vụ đã tiến hành tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 02 đồng chí là: Trần Huyền Vân - Chuyên viên phòng Lãnh sự Hợp tác Quốc tế và Đinh Thị Thùy Vân - Chuyên viên phòng Lãnh sự Hợp tác Quốc tế vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tin tức sự kiện12/2/2021 3:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1268https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1268Đã ban hànhXem chi tiết
  
/PublishingImages/2021-04/79.jpg
Thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Nghị quyết Đại hội Chi bộ Sở Ngoại vụ, nhiệm kỳ 2020-2025 về phát triển đảng viên. Ngày 29/11/2021, Chi bộ Sở Ngoại vụ đã tiến hành tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 02 đồng chí là: Trần Huyền Vân - Chuyên viên phòng Lãnh sự Hợp tác Quốc tế và Đinh Thị Thùy Vân - Chuyên viên phòng Lãnh sự Hợp tác Quốc tế vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tin tức sự kiện12/2/2021 3:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1268https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1268Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 21/11/2021, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ban hành bản tin cải cách hành chính số 45/2021, trong bản tin tập trung vào các nội dung sau:
Tin tức sự kiện11/26/2021 4:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1267https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1267Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 21/11/2021, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ban hành bản tin cải cách hành chính số 45/2021, trong bản tin tập trung vào các nội dung sau:
Tin tức sự kiện11/26/2021 4:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1267https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1267Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 21/11/2021, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ban hành bản tin cải cách hành chính số 45/2021, trong bản tin tập trung vào các nội dung sau:
Tin tức sự kiện11/26/2021 4:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1267https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1267Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 21/11/2021, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ban hành bản tin cải cách hành chính số 45/2021, trong bản tin tập trung vào các nội dung sau:
Tin tức sự kiện11/26/2021 4:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1267https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1267Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 21/11/2021, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ban hành bản tin cải cách hành chính số 45/2021, trong bản tin tập trung vào các nội dung sau:
Tin tức sự kiện11/26/2021 4:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1267https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1267Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 21/11/2021, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ban hành bản tin cải cách hành chính số 45/2021, trong bản tin tập trung vào các nội dung sau:
Tin tức sự kiện11/26/2021 4:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1267https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1267Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 21/11/2021, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ban hành bản tin cải cách hành chính số 45/2021, trong bản tin tập trung vào các nội dung sau:
Tin tức sự kiện11/26/2021 4:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1267https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1267Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 21/11/2021, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ban hành bản tin cải cách hành chính số 45/2021, trong bản tin tập trung vào các nội dung sau:
Tin tức sự kiện11/26/2021 4:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1267https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1267Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 21/11/2021, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ban hành bản tin cải cách hành chính số 45/2021, trong bản tin tập trung vào các nội dung sau:
Tin tức sự kiện11/26/2021 4:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1267https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1267Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 21/11/2021, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ban hành bản tin cải cách hành chính số 45/2021, trong bản tin tập trung vào các nội dung sau:
Tin tức sự kiện11/26/2021 4:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1267https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1267Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 21/11/2021, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ban hành bản tin cải cách hành chính số 45/2021, trong bản tin tập trung vào các nội dung sau:
Tin tức sự kiện11/26/2021 4:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1267https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1267Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 21/11/2021, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ban hành bản tin cải cách hành chính số 45/2021, trong bản tin tập trung vào các nội dung sau:
Tin tức sự kiện11/26/2021 4:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1267https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1267Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 21/11/2021, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ban hành bản tin cải cách hành chính số 45/2021, trong bản tin tập trung vào các nội dung sau:
Tin tức sự kiện11/26/2021 4:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1267https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1267Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 21/11/2021, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ban hành bản tin cải cách hành chính số 45/2021, trong bản tin tập trung vào các nội dung sau:
Tin tức sự kiện11/26/2021 4:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1267https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1267Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 28/10/2021, Bộ Ngoại giao đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BNG hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện. Thông tư quy định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Ngoại vụ; chức năng, nhiệm vụ về đối ngoại đối với Văn phòng UBND cấp tỉnh trong trường hợp UBND cấp tỉnh không thành lập Sở Ngoại vụ; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về đối ngoại của cơ quan chuyên môn cấp huyện.
Tin tức sự kiện11/12/2021 9:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1264https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1264Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 10/11/2021, Tỉnh ủy Tây Ninh ban hành Công văn số 352-CV/TU về việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2021, trong đó nhấn mạnh và yêu cầu:
Tin tức sự kiện11/12/2021 9:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1265https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1265Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 28/10/2021, Bộ Ngoại giao đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BNG hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện. Thông tư quy định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Ngoại vụ; chức năng, nhiệm vụ về đối ngoại đối với Văn phòng UBND cấp tỉnh trong trường hợp UBND cấp tỉnh không thành lập Sở Ngoại vụ; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về đối ngoại của cơ quan chuyên môn cấp huyện.
Tin tức sự kiện11/12/2021 9:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1264https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1264Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 28/10/2021, Bộ Ngoại giao đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BNG hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện. Thông tư quy định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Ngoại vụ; chức năng, nhiệm vụ về đối ngoại đối với Văn phòng UBND cấp tỉnh trong trường hợp UBND cấp tỉnh không thành lập Sở Ngoại vụ; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về đối ngoại của cơ quan chuyên môn cấp huyện.
Tin tức sự kiện11/12/2021 9:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1264https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1264Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 10/11/2021, Tỉnh ủy Tây Ninh ban hành Công văn số 352-CV/TU về việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2021, trong đó nhấn mạnh và yêu cầu:
Tin tức sự kiện11/12/2021 9:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1265https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1265Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 28/10/2021, Bộ Ngoại giao đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BNG hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện. Thông tư quy định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Ngoại vụ; chức năng, nhiệm vụ về đối ngoại đối với Văn phòng UBND cấp tỉnh trong trường hợp UBND cấp tỉnh không thành lập Sở Ngoại vụ; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về đối ngoại của cơ quan chuyên môn cấp huyện.
Tin tức sự kiện11/12/2021 9:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1264https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1264Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 10/11/2021, Tỉnh ủy Tây Ninh ban hành Công văn số 352-CV/TU về việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2021, trong đó nhấn mạnh và yêu cầu:
Tin tức sự kiện11/12/2021 9:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1265https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1265Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 28/10/2021, Bộ Ngoại giao đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BNG hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện. Thông tư quy định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Ngoại vụ; chức năng, nhiệm vụ về đối ngoại đối với Văn phòng UBND cấp tỉnh trong trường hợp UBND cấp tỉnh không thành lập Sở Ngoại vụ; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về đối ngoại của cơ quan chuyên môn cấp huyện.
Tin tức sự kiện11/12/2021 9:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1264https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1264Đã ban hànhXem chi tiết
1 - 30Next