Tổng hợp tin tức - Tin Nổi Bật
Trong khuôn khổ chuyến thăm tỉnh Tây Ninh, sáng ngày 17/4/2021, Ngài Carel Jacob Johan Richer - Tổng Lãnh sự (Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam) và Ngài Ivo Hooghe – Đại biện (Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam) cùng các thành viên của đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Tây Ninh. Tiếp đoàn về phía tỉnh Tây Ninh có ông Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ...
 
 
  
ItemImg
ItemShortContent
LinkDetail
  
  
  
  
  
  
  
  
Tin liên quan
  
  
/ThuVienAnh/70.jpg
Trong khuôn khổ chuyến thăm tỉnh Tây Ninh, sáng ngày 17/4/2021, Ngài Carel Jacob Johan Richer - Tổng Lãnh sự (Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam) và Ngài Ivo Hooghe – Đại biện (Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam) cùng các thành viên của đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Tây Ninh. Tiếp đoàn về phía tỉnh Tây Ninh có ông Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Thanh Ngọc - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Ngoại vụ. 
Tin hoạt động Đối ngoại4/20/2021 11:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1127https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1127Đã ban hànhXem chi tiết
  
/ThuVienAnh/hinh1.jpg
Tin tức sự kiện4/14/2021 3:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1124https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1124Đã ban hànhXem chi tiết
  
/ThuVienAnh/hinh1.jpg
Tin tức sự kiện4/14/2021 3:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1124https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1124Đã ban hànhXem chi tiết
  
/ThuVienAnh/hinh1.jpg
Tin tức sự kiện4/14/2021 3:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1124https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1124Đã ban hànhXem chi tiết
  
/ThuVienAnh/hinh1.jpg
Tin tức sự kiện4/14/2021 3:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1124https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1124Đã ban hànhXem chi tiết
  
/ThuVienAnh/31.jpg
Tin tức sự kiện3/9/2021 8:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116Đã ban hànhXem chi tiết
  
/ThuVienAnh/31.jpg
Tin tức sự kiện3/9/2021 8:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116Đã ban hànhXem chi tiết
  
/ThuVienAnh/31.jpg
Tin tức sự kiện3/9/2021 8:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116Đã ban hànhXem chi tiết
  
/ThuVienAnh/31.jpg
Tin tức sự kiện3/9/2021 8:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116Đã ban hànhXem chi tiết
  
/ThuVienAnh/31.jpg
Tin tức sự kiện3/9/2021 8:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116Đã ban hànhXem chi tiết
  
/ThuVienAnh/31.jpg
Tin tức sự kiện3/9/2021 8:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116Đã ban hànhXem chi tiết
  
/ThuVienAnh/31.jpg
Tin tức sự kiện3/9/2021 8:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116Đã ban hànhXem chi tiết
  
/ThuVienAnh/31.jpg
Tin tức sự kiện3/9/2021 8:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116Đã ban hànhXem chi tiết
  
/ThuVienAnh/31.jpg
Tin tức sự kiện3/9/2021 8:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116Đã ban hànhXem chi tiết
  
/ThuVienAnh/31.jpg
Tin tức sự kiện3/9/2021 8:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116Đã ban hànhXem chi tiết
  
/ThuVienAnh/31.jpg
Tin tức sự kiện3/9/2021 8:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116Đã ban hànhXem chi tiết
  
/ThuVienAnh/31.jpg
Tin tức sự kiện3/9/2021 8:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116Đã ban hànhXem chi tiết
  
/ThuVienAnh/31.jpg
Tin tức sự kiện3/9/2021 8:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116Đã ban hànhXem chi tiết
  
/ThuVienAnh/31.jpg
Tin tức sự kiện3/9/2021 8:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116Đã ban hànhXem chi tiết
  
/ThuVienAnh/31.jpg
Tin tức sự kiện3/9/2021 8:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116Đã ban hànhXem chi tiết
  
/ThuVienAnh/31.jpg
Tin tức sự kiện3/9/2021 8:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116Đã ban hànhXem chi tiết
  
/ThuVienAnh/31.jpg
Tin tức sự kiện3/9/2021 8:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116Đã ban hànhXem chi tiết
  
/ThuVienAnh/31.jpg
Tin tức sự kiện3/9/2021 8:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116Đã ban hànhXem chi tiết
  
/ThuVienAnh/31.jpg
Tin tức sự kiện3/9/2021 8:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116Đã ban hànhXem chi tiết
  
/ThuVienAnh/31.jpg
Tin tức sự kiện3/9/2021 8:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116Đã ban hànhXem chi tiết
  
/ThuVienAnh/31.jpg
Tin tức sự kiện3/9/2021 8:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116Đã ban hànhXem chi tiết
  
/ThuVienAnh/31.jpg
Tin tức sự kiện3/9/2021 8:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116Đã ban hànhXem chi tiết
  
/ThuVienAnh/31.jpg
Tin tức sự kiện3/9/2021 8:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116Đã ban hànhXem chi tiết
  
/ThuVienAnh/31.jpg
Tin tức sự kiện3/9/2021 8:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116Đã ban hànhXem chi tiết
  
/ThuVienAnh/31.jpg
Tin tức sự kiện3/9/2021 8:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1116Đã ban hànhXem chi tiết
1 - 30Next