Tổng hợp tin tức - Tin Nổi Bật
 
(MOFA) - Ngày 09/01/2020, tại Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:
 
Ngày 09/01/2020, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, nội dung cụ thể như sau:
 
(MOFA) - Ngày 09/01/2020, tại Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:
 
 
  
ItemImg
ItemShortContent
LinkDetail
  
  
  
  
  
  
  
  
Tin liên quan
  
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Ngoại vụ2/5/2020 3:00 PM/Lists/congtacthanhtra/DispForm.aspx?ID=34https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/congtacthanhtra/DispForm.aspx?ID=34Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(MOFA) - Ngày 09/01/2020, tại Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

Thông tin tuyên truyền1/10/2020 3:00 PM/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=320https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=320Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông tin tuyên truyền1/10/2020 3:00 PM/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=322https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=322Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 09/01/2020, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, nội dung cụ thể như sau:

Thông tin tuyên truyền1/10/2020 3:00 PM/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=323https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=323Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(MOFA) - Ngày 09/01/2020, tại Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

Thông tin tuyên truyền1/10/2020 3:00 PM/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=320https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=320Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông tin tuyên truyền1/10/2020 3:00 PM/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=322https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=322Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 09/01/2020, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, nội dung cụ thể như sau:

Thông tin tuyên truyền1/10/2020 3:00 PM/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=323https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=323Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(MOFA) - Ngày 09/01/2020, tại Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

Thông tin tuyên truyền1/10/2020 3:00 PM/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=320https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=320Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông tin tuyên truyền1/10/2020 3:00 PM/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=322https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=322Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 09/01/2020, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, nội dung cụ thể như sau:

Thông tin tuyên truyền1/10/2020 3:00 PM/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=323https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=323Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(MOFA) - Ngày 09/01/2020, tại Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

Thông tin tuyên truyền1/10/2020 3:00 PM/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=320https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=320Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông tin tuyên truyền1/10/2020 3:00 PM/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=322https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=322Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 09/01/2020, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, nội dung cụ thể như sau:

Thông tin tuyên truyền1/10/2020 3:00 PM/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=323https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=323Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(MOFA) - Ngày 09/01/2020, tại Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

Thông tin tuyên truyền1/10/2020 3:00 PM/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=320https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=320Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông tin tuyên truyền1/10/2020 3:00 PM/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=322https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=322Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 09/01/2020, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, nội dung cụ thể như sau:

Thông tin tuyên truyền1/10/2020 3:00 PM/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=323https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=323Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(MOFA) - Ngày 09/01/2020, tại Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

Thông tin tuyên truyền1/10/2020 3:00 PM/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=320https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=320Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông tin tuyên truyền1/10/2020 3:00 PM/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=322https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=322Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 09/01/2020, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, nội dung cụ thể như sau:

Thông tin tuyên truyền1/10/2020 3:00 PM/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=323https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=323Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(MOFA) - Ngày 09/01/2020, tại Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

Thông tin tuyên truyền1/10/2020 3:00 PM/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=320https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=320Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông tin tuyên truyền1/10/2020 3:00 PM/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=322https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=322Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 09/01/2020, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, nội dung cụ thể như sau:

Thông tin tuyên truyền1/10/2020 3:00 PM/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=323https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=323Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
​Nhằm tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đặc biệt là Nhân dân trên địa bàn thành phố Tây Ninh biết được việc chuyển giao toàn bộ nhóm TTHC về đất đai, môi trường đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND thành phố Tây Ninh; các TTHC của các lĩnh vực: Tổ chức phi chính phủ; tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; công chức, viên chức; công tác thanh niên; tín ngưỡng tôn giáo; thi đua khen thưởng và lưu trữ đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Sở Nội vụ về Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết ngay khi đưa vào thực hiện chính thức.
Thông báo1/6/2020 8:00 AM/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=317https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=317Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
​Nhằm tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đặc biệt là Nhân dân trên địa bàn thành phố Tây Ninh biết được việc chuyển giao toàn bộ nhóm TTHC về đất đai, môi trường đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND thành phố Tây Ninh; các TTHC của các lĩnh vực: Tổ chức phi chính phủ; tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; công chức, viên chức; công tác thanh niên; tín ngưỡng tôn giáo; thi đua khen thưởng và lưu trữ đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Sở Nội vụ về Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết ngay khi đưa vào thực hiện chính thức.
Thông báo1/6/2020 8:00 AM/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=317https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=317Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
​Nhằm tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đặc biệt là Nhân dân trên địa bàn thành phố Tây Ninh biết được việc chuyển giao toàn bộ nhóm TTHC về đất đai, môi trường đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND thành phố Tây Ninh; các TTHC của các lĩnh vực: Tổ chức phi chính phủ; tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; công chức, viên chức; công tác thanh niên; tín ngưỡng tôn giáo; thi đua khen thưởng và lưu trữ đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Sở Nội vụ về Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết ngay khi đưa vào thực hiện chính thức.
Thông báo1/6/2020 8:00 AM/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=317https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=317Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
​Nhằm tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đặc biệt là Nhân dân trên địa bàn thành phố Tây Ninh biết được việc chuyển giao toàn bộ nhóm TTHC về đất đai, môi trường đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND thành phố Tây Ninh; các TTHC của các lĩnh vực: Tổ chức phi chính phủ; tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; công chức, viên chức; công tác thanh niên; tín ngưỡng tôn giáo; thi đua khen thưởng và lưu trữ đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Sở Nội vụ về Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết ngay khi đưa vào thực hiện chính thức.
Thông báo1/6/2020 8:00 AM/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=317https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=317Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
​Nhằm tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đặc biệt là Nhân dân trên địa bàn thành phố Tây Ninh biết được việc chuyển giao toàn bộ nhóm TTHC về đất đai, môi trường đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND thành phố Tây Ninh; các TTHC của các lĩnh vực: Tổ chức phi chính phủ; tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; công chức, viên chức; công tác thanh niên; tín ngưỡng tôn giáo; thi đua khen thưởng và lưu trữ đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Sở Nội vụ về Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết ngay khi đưa vào thực hiện chính thức.
Thông báo1/6/2020 8:00 AM/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=317https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=317Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
​Nhằm tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đặc biệt là Nhân dân trên địa bàn thành phố Tây Ninh biết được việc chuyển giao toàn bộ nhóm TTHC về đất đai, môi trường đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND thành phố Tây Ninh; các TTHC của các lĩnh vực: Tổ chức phi chính phủ; tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; công chức, viên chức; công tác thanh niên; tín ngưỡng tôn giáo; thi đua khen thưởng và lưu trữ đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Sở Nội vụ về Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết ngay khi đưa vào thực hiện chính thức.
Thông báo1/6/2020 8:00 AM/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=317https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=317Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
​Nhằm tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đặc biệt là Nhân dân trên địa bàn thành phố Tây Ninh biết được việc chuyển giao toàn bộ nhóm TTHC về đất đai, môi trường đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND thành phố Tây Ninh; các TTHC của các lĩnh vực: Tổ chức phi chính phủ; tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; công chức, viên chức; công tác thanh niên; tín ngưỡng tôn giáo; thi đua khen thưởng và lưu trữ đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Sở Nội vụ về Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết ngay khi đưa vào thực hiện chính thức.
Thông báo1/6/2020 8:00 AM/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=317https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=317Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
​Nhằm tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đặc biệt là Nhân dân trên địa bàn thành phố Tây Ninh biết được việc chuyển giao toàn bộ nhóm TTHC về đất đai, môi trường đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND thành phố Tây Ninh; các TTHC của các lĩnh vực: Tổ chức phi chính phủ; tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; công chức, viên chức; công tác thanh niên; tín ngưỡng tôn giáo; thi đua khen thưởng và lưu trữ đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Sở Nội vụ về Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết ngay khi đưa vào thực hiện chính thức.
Thông báo1/6/2020 8:00 AM/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=317https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=317Đã ban hànhXem chi tiết
1 - 30Next