Tổng hợp tin tức - Tin Nổi Bật
Sáng ngày 29/6/2020, tại Hội trường Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh, Chi ủy - Ban Giám đốc Sở - Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp tổ chức Hội nghị điển hiền tiến tiến Sở Ngoại vụ giai đoạn 2015-2020.
Sáng ngày 29/6/2020, tại Hội trường Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh, Chi ủy - Ban Giám đốc Sở - Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp tổ chức Hội nghị điển hiền tiến tiến Sở Ngoại vụ giai đoạn 2015-2020.
Sáng ngày 29/6/2020, tại Hội trường Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh, Chi ủy - Ban Giám đốc Sở - Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp tổ chức Hội nghị điển hiền tiến tiến Sở Ngoại vụ giai đoạn 2015-2020.
Sáng ngày 29/6/2020, tại Hội trường Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh, Chi ủy - Ban Giám đốc Sở - Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp tổ chức Hội nghị điển hiền tiến tiến Sở Ngoại vụ giai đoạn 2015-2020.
Sáng ngày 29/6/2020, tại Hội trường Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh, Chi ủy - Ban Giám đốc Sở - Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp tổ chức Hội nghị điển hiền tiến tiến Sở Ngoại vụ giai đoạn 2015-2020.
 
 
  
ItemImg
ItemShortContent
LinkDetail
  
  
  
  
  
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Sáng ngày 29/6/2020, tại Hội trường Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh, Chi ủy - Ban Giám đốc Sở - Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp tổ chức Hội nghị điển hiền tiến tiến Sở Ngoại vụ giai đoạn 2015-2020.
Tin tức sự kiện7/1/2020 5:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=971https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=971Đã ban hànhXem chi tiết
  
Sáng ngày 29/6/2020, tại Hội trường Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh, Chi ủy - Ban Giám đốc Sở - Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp tổ chức Hội nghị điển hiền tiến tiến Sở Ngoại vụ giai đoạn 2015-2020.
Tin tức sự kiện7/1/2020 5:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=971https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=971Đã ban hànhXem chi tiết
  
Sáng ngày 29/6/2020, tại Hội trường Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh, Chi ủy - Ban Giám đốc Sở - Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp tổ chức Hội nghị điển hiền tiến tiến Sở Ngoại vụ giai đoạn 2015-2020.
Tin tức sự kiện7/1/2020 5:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=971https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=971Đã ban hànhXem chi tiết
  
Sáng ngày 29/6/2020, tại Hội trường Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh, Chi ủy - Ban Giám đốc Sở - Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp tổ chức Hội nghị điển hiền tiến tiến Sở Ngoại vụ giai đoạn 2015-2020.
Tin tức sự kiện7/1/2020 5:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=971https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=971Đã ban hànhXem chi tiết
  
Sáng ngày 29/6/2020, tại Hội trường Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh, Chi ủy - Ban Giám đốc Sở - Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp tổ chức Hội nghị điển hiền tiến tiến Sở Ngoại vụ giai đoạn 2015-2020.
Tin tức sự kiện7/1/2020 5:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=971https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=971Đã ban hànhXem chi tiết
  
Sáng ngày 29/6/2020, tại Hội trường Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh, Chi ủy - Ban Giám đốc Sở - Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp tổ chức Hội nghị điển hiền tiến tiến Sở Ngoại vụ giai đoạn 2015-2020.
Tin tức sự kiện7/1/2020 5:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=971https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=971Đã ban hànhXem chi tiết
  
Sáng ngày 29/6/2020, tại Hội trường Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh, Chi ủy - Ban Giám đốc Sở - Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp tổ chức Hội nghị điển hiền tiến tiến Sở Ngoại vụ giai đoạn 2015-2020.
Tin tức sự kiện7/1/2020 5:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=971https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=971Đã ban hànhXem chi tiết
  
Sáng ngày 29/6/2020, tại Hội trường Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh, Chi ủy - Ban Giám đốc Sở - Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp tổ chức Hội nghị điển hiền tiến tiến Sở Ngoại vụ giai đoạn 2015-2020.
Tin tức sự kiện7/1/2020 5:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=971https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=971Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 29/6, tại xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã diễn ra lễ khởi công công trình Dự án Đồn Biên phòng Suối Lam. Dự lễ khởi công có ông Phạm Văn Tân, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng BĐBP Tây Ninh, cùng lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tân Châu.

Tin tức sự kiện7/1/2020 3:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=944https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=944Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 29/6, tại xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã diễn ra lễ khởi công công trình Dự án Đồn Biên phòng Suối Lam. Dự lễ khởi công có ông Phạm Văn Tân, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng BĐBP Tây Ninh, cùng lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tân Châu.

Tin tức sự kiện7/1/2020 3:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=944https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=944Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 29/6, tại xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã diễn ra lễ khởi công công trình Dự án Đồn Biên phòng Suối Lam. Dự lễ khởi công có ông Phạm Văn Tân, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng BĐBP Tây Ninh, cùng lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tân Châu.

Tin tức sự kiện7/1/2020 3:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=944https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=944Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 29/6, tại xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã diễn ra lễ khởi công công trình Dự án Đồn Biên phòng Suối Lam. Dự lễ khởi công có ông Phạm Văn Tân, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng BĐBP Tây Ninh, cùng lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tân Châu.

Tin tức sự kiện7/1/2020 3:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=944https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=944Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 29/6, tại xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã diễn ra lễ khởi công công trình Dự án Đồn Biên phòng Suối Lam. Dự lễ khởi công có ông Phạm Văn Tân, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng BĐBP Tây Ninh, cùng lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tân Châu.

Tin tức sự kiện7/1/2020 3:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=944https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=944Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(MOFA) - Chiều ngày 30/6, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Bộ trưởng Ngoại giao Úc đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN-Úc Đặc biệt về COVID-19 theo hình thức trực tuyến. Được sự uỷ quyền của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam đại diện cho Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN dự Hội nghị.
Tin hoạt động Đối ngoại7/1/2020 11:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=940https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=940Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(MOFA) - Chiều ngày 30/6, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Bộ trưởng Ngoại giao Úc đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN-Úc Đặc biệt về COVID-19 theo hình thức trực tuyến. Được sự uỷ quyền của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam đại diện cho Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN dự Hội nghị.
Tin hoạt động Đối ngoại7/1/2020 11:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=940https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=940Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 24/6, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh.
Tin hoạt động Đối ngoại6/30/2020 11:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=939https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=939Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lào Cai là một tỉnh vùng cao biên giới thuộc vùng Tây Bắc Bộ, với thắng cảnh nổi tiếng Sapa – thị trấn trong mây, chợ tình quyến rũ, đỉnh Phan Xi Păng và Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai Hà Khẩu, có đường chiều dài 180km tiếp giáp với Trung Quốc…đã đáp ứng những điều kiện để thành lập Sở Ngoại vụ theo quy định của Chính phủ. Sở Ngoại vụ Lào Cai cũng được thành lập năm 2005 cùng thời điểm với Sở Ngoại vụ Tây Ninh.
Tin tức sự kiện6/23/2020 8:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=938https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=938Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lào Cai là một tỉnh vùng cao biên giới thuộc vùng Tây Bắc Bộ, với thắng cảnh nổi tiếng Sapa – thị trấn trong mây, chợ tình quyến rũ, đỉnh Phan Xi Păng và Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai Hà Khẩu, có đường chiều dài 180km tiếp giáp với Trung Quốc…đã đáp ứng những điều kiện để thành lập Sở Ngoại vụ theo quy định của Chính phủ. Sở Ngoại vụ Lào Cai cũng được thành lập năm 2005 cùng thời điểm với Sở Ngoại vụ Tây Ninh.
Tin tức sự kiện6/23/2020 8:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=938https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=938Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lào Cai là một tỉnh vùng cao biên giới thuộc vùng Tây Bắc Bộ, với thắng cảnh nổi tiếng Sapa – thị trấn trong mây, chợ tình quyến rũ, đỉnh Phan Xi Păng và Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai Hà Khẩu, có đường chiều dài 180km tiếp giáp với Trung Quốc…đã đáp ứng những điều kiện để thành lập Sở Ngoại vụ theo quy định của Chính phủ. Sở Ngoại vụ Lào Cai cũng được thành lập năm 2005 cùng thời điểm với Sở Ngoại vụ Tây Ninh.
Tin tức sự kiện6/23/2020 8:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=938https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=938Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lào Cai là một tỉnh vùng cao biên giới thuộc vùng Tây Bắc Bộ, với thắng cảnh nổi tiếng Sapa – thị trấn trong mây, chợ tình quyến rũ, đỉnh Phan Xi Păng và Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai Hà Khẩu, có đường chiều dài 180km tiếp giáp với Trung Quốc…đã đáp ứng những điều kiện để thành lập Sở Ngoại vụ theo quy định của Chính phủ. Sở Ngoại vụ Lào Cai cũng được thành lập năm 2005 cùng thời điểm với Sở Ngoại vụ Tây Ninh.
Tin tức sự kiện6/23/2020 8:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=938https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=938Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lào Cai là một tỉnh vùng cao biên giới thuộc vùng Tây Bắc Bộ, với thắng cảnh nổi tiếng Sapa – thị trấn trong mây, chợ tình quyến rũ, đỉnh Phan Xi Păng và Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai Hà Khẩu, có đường chiều dài 180km tiếp giáp với Trung Quốc…đã đáp ứng những điều kiện để thành lập Sở Ngoại vụ theo quy định của Chính phủ. Sở Ngoại vụ Lào Cai cũng được thành lập năm 2005 cùng thời điểm với Sở Ngoại vụ Tây Ninh.
Tin tức sự kiện6/23/2020 8:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=938https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=938Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lào Cai là một tỉnh vùng cao biên giới thuộc vùng Tây Bắc Bộ, với thắng cảnh nổi tiếng Sapa – thị trấn trong mây, chợ tình quyến rũ, đỉnh Phan Xi Păng và Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai Hà Khẩu, có đường chiều dài 180km tiếp giáp với Trung Quốc…đã đáp ứng những điều kiện để thành lập Sở Ngoại vụ theo quy định của Chính phủ. Sở Ngoại vụ Lào Cai cũng được thành lập năm 2005 cùng thời điểm với Sở Ngoại vụ Tây Ninh.
Tin tức sự kiện6/23/2020 8:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=938https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=938Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lào Cai là một tỉnh vùng cao biên giới thuộc vùng Tây Bắc Bộ, với thắng cảnh nổi tiếng Sapa – thị trấn trong mây, chợ tình quyến rũ, đỉnh Phan Xi Păng và Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai Hà Khẩu, có đường chiều dài 180km tiếp giáp với Trung Quốc…đã đáp ứng những điều kiện để thành lập Sở Ngoại vụ theo quy định của Chính phủ. Sở Ngoại vụ Lào Cai cũng được thành lập năm 2005 cùng thời điểm với Sở Ngoại vụ Tây Ninh.
Tin tức sự kiện6/23/2020 8:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=938https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=938Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lào Cai là một tỉnh vùng cao biên giới thuộc vùng Tây Bắc Bộ, với thắng cảnh nổi tiếng Sapa – thị trấn trong mây, chợ tình quyến rũ, đỉnh Phan Xi Păng và Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai Hà Khẩu, có đường chiều dài 180km tiếp giáp với Trung Quốc…đã đáp ứng những điều kiện để thành lập Sở Ngoại vụ theo quy định của Chính phủ. Sở Ngoại vụ Lào Cai cũng được thành lập năm 2005 cùng thời điểm với Sở Ngoại vụ Tây Ninh.
Tin tức sự kiện6/23/2020 8:00 AM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=938https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=938Đã ban hànhXem chi tiết
  
Sáng ngày 19/6/2020, Chi bộ Sở Ngoại vụ Tây Ninh tổ chức thành công đại hội chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Tin tức sự kiện6/22/2020 3:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=937https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=937Đã ban hànhXem chi tiết
  
Sáng ngày 19/6/2020, Chi bộ Sở Ngoại vụ Tây Ninh tổ chức thành công đại hội chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Tin tức sự kiện6/22/2020 3:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=937https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=937Đã ban hànhXem chi tiết
  
Sáng ngày 19/6/2020, Chi bộ Sở Ngoại vụ Tây Ninh tổ chức thành công đại hội chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Tin tức sự kiện6/22/2020 3:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=937https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=937Đã ban hànhXem chi tiết
  
Sáng ngày 19/6/2020, Chi bộ Sở Ngoại vụ Tây Ninh tổ chức thành công đại hội chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Tin tức sự kiện6/22/2020 3:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=937https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=937Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(MOFA) - Ngày 17/6/2020, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã cùng Ngoại trưởng các nước ASEAN và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov dự Hội nghị trực tuyến Đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Nga về COVID-19.
Tin hoạt động Đối ngoại6/18/2020 4:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=935https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=935Đã ban hànhXem chi tiết
  
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(MOFA) - Ngày 17/6/2020, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã cùng Ngoại trưởng các nước ASEAN và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov dự Hội nghị trực tuyến Đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Nga về COVID-19.
Tin hoạt động Đối ngoại6/18/2020 4:00 PM/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=935https://songoaivu.tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=935Đã ban hànhXem chi tiết
1 - 30Next