Tin tức
Thứ 6, Ngày 12/11/2021, 09:00
Sở Ngoại vụ triển khai Thông tư số 03/2021/TT-BNG, ngày 28/10/2021 của Bộ Ngoại giao về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/11/2021 | Vũ Thị Thanh Tâm
Ngày 28/10/2021, Bộ Ngoại giao đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BNG hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện. Thông tư quy định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Ngoại vụ; chức năng, nhiệm vụ về đối ngoại đối với Văn phòng UBND cấp tỉnh trong trường hợp UBND cấp tỉnh không thành lập Sở Ngoại vụ; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về đối ngoại của cơ quan chuyên môn cấp huyện.

Qua đó thấy được, Thông tư được ban hành lần này có bổ sung thêm nội dung "quản lý nhà nước về công tác đối ngoại đối với đơn vị hành chính cấp huyện có đường biên giới quốc gia trên đất liền, trên biển, hải đảo và các huyện đảo"; Thông tư cũng hướng dẫn, làm rõ một số tiêu chí thành lập Sở Ngoại vụ theo quy định tại khoản 10, Điều 1, Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP, ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; điều chỉnh các nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ phù hợp với khoản 1, Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP; bổ sung thêm chức năng để khắc phục khó khăn, vướng mắc trong giới thiệu mẫu con dấu, chữ ký phục vụ công tác hợp pháp hóa và phù hợp với các quy định hiện hành cũng như tình hình thực tiễn công tác di cư,…

Trên cơ sở Thông tư số 03/2021/TT-BNG, ngày 28/10/2021 của Bộ Ngoại giao, Sở Ngoại vụ sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị và triển khai đến các sở, ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố để phối hợp trong tổ chức thực hiện. Qua đó khẳng định vị trí, vai trò của Sở trong công tác tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia của địa phương; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

Vũ Thị Thanh Tâm

Chuyên viên Văn phòng

Lượt người xem:  Views:   28
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

TinMoiNhat

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức