Tin tức
Thứ 6, Ngày 12/11/2021, 09:00
Chi bộ - Ban Giám đốc Sở Ngoại vụ triển khai thực hiện Công văn số 352-CV/TU, ngày 10/11/2021 của Tỉnh ủy về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2021.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/11/2021 | Vũ Thị Thanh Tâm
Ngày 10/11/2021, Tỉnh ủy Tây Ninh ban hành Công văn số 352-CV/TU về việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2021, trong đó nhấn mạnh và yêu cầu:

1. Cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân theo Kế hoạch số Kế hoạch số 36-KH/TU, ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021 gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

2. Bảo đảm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải thực sự nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị, bảo đảm thời gian quy định; tránh kiểm điểm qua loa, hình thức; đánh giá, xếp loại chất lượng phải thực chất; khắc phục bằng được tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, "dĩ hoà vi quý", tạo chuyển biến thực sự rõ nét trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2021.

3. Đánh giá đúng những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-SNgV, ngày 22/10/2021 của Sở Ngoại vụ về ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức người lao động tại Sở Ngoại vụ; Kế hoạch liên tịch số 38-KHLT/SNgV-CBSNgV, ngày 26/10/2021 giữa Ban Giám đốc và Ban Chi ủy Sở Ngoại vụ về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, công chức, hợp đồng lao động thuộc Sở Ngoại vụ. Qua đánh giá giúp tập thể Cấp ủy, Ban Giám đốc, cá nhân từng đảng viên xây dựng kế hoạch cụ thể, đề ra những giải pháp hiệu quả để sớm khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm; đưa ra phương hướng, giải pháp hoạt động của tập thể và cá nhân được tốt hơn trong năm mới, cũng như thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch đối ngoại năm 2022 và Nghị quyết của Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Vũ Thị Thanh Tâm

 Chuyên viên Văn phòng

Lượt người xem:  Views:   23
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

TinMoiNhat

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức