Tin tức
Thứ 2, Ngày 20/05/2019, 15:00
Xác định phạm vi vành đai biên giới trong khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/05/2019
Ngày 28/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND nhằm xác định vành đai biên giới trong khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh. Việc xác định vành đai biên giới trong khu vực biên giới đất liền tỉnh Tây Ninh được thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Tây Ninh về xác định vành đai biên giới trong khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh.

Trong đó, UBND tỉnh quy định tổng số 176 biển báo vành đai biên giới trên địa bàn tỉnh; Cụ thể tại Huyện Tân Châu có 32 biển báo vành đai biên giới (từ biển báo số 01 đến biển báo số 32); Huyện Tân Biên có 53 biển báo vành đai biên giới (từ biển báo số 33 đến biển báo số 85); Huyện Châu Thành có 43 biển báo vành đai biên giới (từ biển báo số 86 đến biển báo số 128); Huyện Bến Cầu có 30 biển báo vành đai biên giới (từ biển báo số 129 đến biển báo số 158); Huyện Trảng Bàng có 18 biển báo vành đai biên giới (từ biển báo số 159 đến biển báo số 176). Mẫu biển báo vành đai biên giới trong khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 43/2015/TT-BQP ngày 28/5/2015 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo Quyết định, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện biên giới tham mưu UBND thực hiện quản lý nhà nước về biên giới quốc gia, hoạt động trong vành đai biên giới tỉnh Tây Ninh,tổ chức thi công cắm biển báo “vành đai biên giới” trên thực địa đảm bảo đúng vị trí đã được xác định theo tọa độ quy định.

Lượt người xem:  Views:   11
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

TinMoiNhat

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức