Tin tức
Thứ 2, Ngày 15/07/2019, 15:00
Sở Ngoại vụ Tây Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/07/2019 | Nguyễn Thành Nhân
Ngày 11 tháng 7 năm 2019, Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh tiến hành hội nghị sơ kết đánh giá tình hình công tác ngoại vụ 6 tháng đầu năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Giám đốc Sở Ngoại vụ tiếp tục thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong việc tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về hoạt động đối ngoại. Tích cực phối hợp các Sở, ban ngành có liên quan và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh về công tác lãnh sự trên địa bàn tỉnh; hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức xin ra nước ngoài; hướng dẫn thực hiện sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và công tác bảo hộ công dân. Thực hiện tốt công tác phân giới, cắm mốc, tăng cường công tác phối hợp quản lý an ninh trật tự và tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh trên tuyến biên giới. Nhìn chung, Ban Giám đốc Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch công tác của đơn vị năm 2019.

Tuy nhiên, trên từng lĩnh vực công tác cũng còn một số mặt khó khăn, vướng mắc và hạn chế như: Tiến độ đàm phán trao đổi, để tiến đến hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác với tỉnh Svay Riêng, Prey Veng - Campuchia còn chậm so với văn bản thỏa thuận của hai bên đã ký kết; tiến độ và thủ tục nâng cấp cửa khẩu phụ Tân Nam lên cửa khẩu quốc tế còn chậm. Việc vi phạm Hiệp định, Hiệp ước về biên giới còn xảy ra.

          Đ/c Trang Văn Lý - Giám đốc Sở Ngoại vụ phát biểu với hội nghị và chỉ đạo đến cán bộ, công chức Sở ngoại vụ tiếp tục cùng nhau phát huy những mặt làm được, khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế và tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019 như sau:

- Triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 của UBND tỉnh ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019;

- Tiếp tục tham mưu cho Ban cán sự đảng UBND tỉnh quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quyết định 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại. 

- Thực hiện nhanh chóng, kịp thời công tác lãnh sự và công tác bảo hộ công dân và công tác lễ tân ngoại giao.

          - Tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Bản thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Tây Ninh với 04 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia.

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ ký cho phép tổ chức một số hội nghị, hội thảo quốc tế và ban hành Quy chế quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài thăm tỉnh Tây Ninh.

- Hoàn thành báo cáo chuyên đề về hoạt động đối ngoại phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tham mưu UBND tỉnh trình hồ sơ nâng cấp cửa khẩu Tân Nam lên thành cửa khẩu quốc tế gửi đến các Bộ, ngành Trung ương thẩm định theo quy trình.

- Tiếp tục phối hợp, kiểm tra, theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình biên giới, nhằm kịp thời phát hiện và tham mưu cho Lãnh đạo tỉnh giải quyết các vụ việc xảy ra làm ảnh hưởng đến biên giới.

- Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong Sở Ngoại vụ,  sau khi được UBND tỉnh phê duyệt trên cơ sở Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII;

- Tham mưu UBND tỉnh củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ thư ký giúp việc của Ban chỉ đạo hội nhập quốc tế;

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động đỡ đầu, hỗ trợ Đồn Biên phòng Chàng Riệc và xã Biên giới, huyện Châu Thành theo Quyết định số 3336/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh.

Lượt người xem:  Views:   79
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

TinMoiNhat

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức