Tin tức
Thứ 4, Ngày 01/07/2020, 17:00
Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến Sở Ngoại Vụ Tỉnh Tây Ninh Giai Đoạn 2015-2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/07/2020
Sáng ngày 29/6/2020, tại Hội trường Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh, Chi ủy - Ban Giám đốc Sở - Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp tổ chức Hội nghị điển hiền tiến tiến Sở Ngoại vụ giai đoạn 2015-2020.


Đại diện BCH Công đoàn Sở tặng hoa chúc mừng Hội nghị


          Trong giai đoạn 2015-2020, Sở Ngoại vụ đã phát động nhiều phong trào thi đua, vận động mỗi công chức, người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của cơ quan do Bộ Ngoại giao, Tỉnh ủy, UBND tỉnh phân công.

           Bên cạnh việc phát động phong trào thi đua, việc tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng được cơ quan quan tâm thực hiện, trọng tâm là việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, phong trào"Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Tây Ninh chuung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau"; "Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế"; "Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở", thực hiện tốt phong trào thi đua để tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.


Ban Giám đốc Sở tặng Giấy khen cho các cá nhân là Gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020


         Nhân dịp này, Ban Giám đốc Sở Ngoại vụ đã tuyên dương và khen thưởng 6 cá nhân có thành tích nổi bật, được tập thể ghi nhận là gương điển hình tiên tiến của Sở Ngoại vụ giai đoạn 2015-2020.

         Hội nghị cũng đã thống nhất đề ra phương hướng phấn đấu trong giai đoạn 2020-2025 với một số nội dung chủ yếu sau:

          - Tiếp tục triển khai, vận động tham gia các phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước trong công chức, người lao động, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong nội bộ cơ quan.

        - Tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị do Bộ Ngoại giao, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.Thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công trong Khối thi đua của tỉnh (Khối thi đua Tham mưu Tổng hợp) và Cụm thi đua của Bộ Ngoại giao (Cụm thi đua số 4).

         -  Kịp thời phát hiện các nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, những cách làm hay để phổ biến, nhân rộng trong toàn cơ quan, làm cho phong trào thi đua thật sự là đòn bẩy tác động tích cực, mạnh mẽ đến chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn.


BGĐ Sở chụp hình lưu niệm cùng công chức, người lao động Sở Ngoại vụ

Võ Công Mạnh

Chuyên viên Văn phòng


Lượt người xem:  Views:   40
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

TinMoiNhat

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức