Tin tức
Thứ 6, Ngày 17/07/2020, 11:00
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/07/2020 | Vũ Thị Thanh Tâm
Sáng ngày 08/7/2020, Sở Ngoại vụ đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 với mục tiêu nhằm đánh giá những kết quả đạt được và làm rõ những hạn chế còn tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai các giải pháp nhằm thực hiện tốt kế hoạch 6 tháng cuối năm.


Đồng chí Võ Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở, Trưởng BCĐ thực hiện công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, trưởng, phó các phòng chuyên môn và Tổ chuyên viên giúp việc BCĐ và CBCC củ Sở Ngoại vụ.

Theo dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm công tác CCHC được thực hiện khá đồng bộ và đạt được một số kết quả nhất định, các phòng chuyên môn đã tập trung, triển khai và bám sát Kế hoạch CCHC năm 2020 của lãnh đạo UBND tỉnh giao. Về cơ bản các nhiệm vụ đã được đề ra theo Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh như: cải cách thể chế, cải cách tài chính công, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách tổ chức bộ máy, áp dụng hệ thống quản lý ISO 9001 – 2008 đều đạt tỷ lệ trên 50% khối lượng công việc, tuy nhiên cũng còn 4 nội dung chưa triển khai thực hiện và 12 nội dung đang thực hiện dỡ dang, 02 nội dung tiến độ thực hiện còn chậm.

Tại hội nghị, các ý kiến thảo luận và góp tập trung vào việc đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong đó tập trung vào một số nội dung: tập trung rà soát đánh giá và quyết tâm hoàn thành các nội dung đang thực hiện dỡ dang; chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nội dung chưa triển khai thực hiện trên cơ sở tiêu chí xác định chỉ số CCHC theo Quyết định 492/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh; đề xuất các sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao chỉ số xếp hạng CCHC năm 2020.

Kết luận hội nghị, ông Võ Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở nhấn mạnh: Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm về CCHC phải chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, tồn tại theo kế hoạch được giao của từng phòng chuyên môn và từng nội dung theo tiêu chí xác định chỉ số CCHC năm 2020 của UBND tỉnh ban hành, để từ đó xây dựng phương hướng, giải pháp cụ thể cho 6 tháng cuối năm. Phó Giám đốc Võ Minh Tâm đề nghị: Trưởng, Phó các phòng chuyên môn tập trung, quyết liệt triển khai, bám sát nhiệm vụ CCHC và các yêu cầu chung để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Các phòng chuyên môn cần nghiên cứu tham mưu BGĐ Sở tổ chức phát động phong trào thi đua để nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC; thi đua cũng nhằm nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC; thi đua đề xuất các giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong thực hiện CCHC. Đồng thời, trong công tác thi đua, khen thưởng phải gắn với công tác quán triệt, tuyên truyền mạnh mẽ, sâu rộng trong đội ngũ CBCC về mục tiêu, yêu cầu của công tác CCHC và lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính làm cơ sở đánh giá, bình xét cuối năm.

Thanh Tâm

Chuyên viên Văn phòng


Lượt người xem:  Views:   41
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

TinMoiNhat

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức