Tin tức - Công Tác Tổ Chức
 
​Kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, người lao động Sở Ngoại vụ năm 202119 KH SNgV.pdf
 
Quyết định Phê duyệt danh sách công chức được quy hoạch các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các phòng chuyên môn thuộc Sở Ngoại vụ Xem và tải về tại đây