Tin tức - Chỉ đạo - Điều hành
 
Ngày 18/02/2021, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 450/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2021. Theo đó, Kế hoạch cũng đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện về công tác văn thư, lưu trữ, thể hiện trên các nội dung sau:
 
Kế Hoạch Phát động phong trào thi đua năm 2021​Tải về: tại đây
 
Sáng ngày 23/12/2020, Chi bộ Sở Ngoại vụ đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho tất cả đảng viên trong Chi bộ theo tinh thần Kế hoạch số 11- KH/ĐUK ngày 09/12/2020 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo việc thực hiện nội dung nêu trên.
 
Quyết định ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh năm 2020
 
Quyết định ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh năm 2020
 
Quyết đinh ban hành kế hoạch công tác ngoại vụ năm 2010
 
(MOFA) - Những ngày qua, các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực và trên toàn thế giới đã triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn, phòng chống sự lây lan của dịch Covid-19.
 
​Kế hoạch UDCNTT Sở Ngoại vụ năm 2019 - KH ung dung cong nghe thong tin nam 2019 (CT)_Signed.pdf
 
​Quyết định về việc bãi bỏ các quyết định do UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh - Tải về Quyết định 38/2018/QĐ-UBND
 
​Kế hoạc công tác Ngoại vụ năm 2019 - Tải về