Tin tức - Tin tức sự kiện
 
Thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Nghị quyết Đại hội Chi bộ Sở Ngoại vụ, nhiệm kỳ 2020-2025 về phát triển đảng viên. Ngày 29/11/2021, Chi bộ Sở Ngoại vụ đã tiến hành tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 02 đồng chí là: Trần Huyền Vân - Chuyên viên phòng Lãnh sự Hợp tác Quốc tế và Đinh Thị Thùy Vân - Chuyên viên phòng Lãnh sự Hợp tác Quốc tế vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Ngày 21/11/2021, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ban hành bản tin cải cách hành chính số 45/2021, trong bản tin tập trung vào các nội dung sau:
 
Ngày 28/10/2021, Bộ Ngoại giao đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BNG hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện. Thông tư quy định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Ngoại vụ; chức năng, nhiệm vụ về đối ngoại đối với Văn phòng UBND cấp tỉnh trong trường hợp UBND cấp tỉnh không thành lập Sở Ngoại vụ; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về đối ngoại của cơ quan chuyên môn cấp huyện.
 
Ngày 10/11/2021, Tỉnh ủy Tây Ninh ban hành Công văn số 352-CV/TU về việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2021, trong đó nhấn mạnh và yêu cầu:
 
Sáng ngày 10/11/2021, tại Hội trường Sở Ngoại vụ đã diễn ra hội nghị công bố Quyết định của Giám đốc Sở về việc bổ nhiệm Chánh Văn phòng Sở Ngoại vụ.Ông Nguyễn Văn Hồng - Giám đốc Sở Ngoại vụ trao Quyết định và hoa cho bà Phan Thị Cẩm VânDự hội nghị có Ban Giám đốc Sở và các đồng chí Trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc Sở. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Nhân – Phó Giám đốc Sở đã công bố Quyết ...
 
Ngày 14/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 2631/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 
Ngày 22/10/2021, Sở Ngoại vụ đã tổ chức triển khai đến toàn thể đảng viên, công chức và người lao động nội dung Kế hoạch số số 3676/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số Nghị quyết số 128/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, trong đó cần tập trung thực hiện tốt các nội dung cụ thể như sau:
 
Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc triển khai học tập chuyên đề năm 2021 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".
 
Ngày 9/9/2021, Sở Ngoại vụ ban hành Công văn số 590/SNgV-VP về việc tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, nhằm hướng tới mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra sự cố cháy nổ tại đơn vị.
 
Thực hiện Công văn số 2837/UBND-NC, ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc tiếp nhận và tạo điều kiện hỗ trợ cách ly cho 301 học viên Quân sự Hoàng gia Campuchia tại tỉnh Tây Ninh vào ngày 07 tháng 09 năm 2021 theo đề xuất của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam.