Công tác Thanh tra
 
Tải về Thông báo số điện thoai đường dây nóng năm 2020​​ của Sở Ngoại vụ
 
Tải về - ​Lịch tiếp công dân năm 2020​​
 
​Công khai phân bổ chỉ tiêu biên chếCông khai quy hoạch cán bộCông khai thông tin luân chuyển, điều động: Kế hoạch 17b/KH-SNgV ; Báo cáo số 138/BC-SNgVCông khai kết quả kiểm tra, thanh tra, rà soát năm 2018 về việc bổ nhiệm cán bộ
 
​CẢI CÁCH HÀNH CHÍNHCÔNG KHAI MINH BẠCHMINH BẠCH TÀI SẢN THU NHẬP - BÁO CÁO KẾT QUẢ MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP - BIÊN BẢN KẾT THÚC NIÊM YẾT BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬPXÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
 
​Tải về lịch tiếp công dân
 
​02 KH CÔNG KHAI TÀI SẢN THU NHẬP03 BB NIÊM YẾT BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN THU NHẬP06 BB KẾT THÚC NIÊM YẾT BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN THU NHẬP34 KH TỔ CHỨC THỰC HIỆN VỀ MINH BẠCH TÀI SẢN35 BC KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG KHAIDANH SÁCH CBCC KÊ KHAI TÀI SẢN THU NHẬP
 
​27 QĐ BAN HÀNH QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ
 
02 KH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH03 KH KIỂM TRA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CCHC 201706 KH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN102 BC TỔNG KẾT CÔNG TÁC CCHC2492 QĐ UBND TỈNH
 
​09 KH CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC62 BC ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Thông báo số điện thoai đường dây nóng năm 2020Sở Ngoại vụTinThông báo số điện thoai đường dây nóng năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/5/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân năm 2020Sở Ngoại vụTinLịch tiếp công dân năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/7/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2019Sở Ngoại vụTinlịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/5/2019 11:00 AMYesĐã ban hành


Công khai minh bạch trong công tác cán bộ năm 2018Sở Ngoại vụBài viếtTrần Trọng NgânCông khai minh bạch trong công tác cán bộ năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/1/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Tài liệu đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Sở Ngoại vụSở Ngoại vụTinTrần Trọng NgânTài liệu đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Sở Ngoại vụ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/25/2019 11:00 AMYesĐã ban hành
Lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2018Sở Ngoại vụTinLịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/3/2018 5:00 PMYesĐã ban hành
Minh bạch tài sản, thu nhập (TSTN)Sở Ngoại vụTinMinh bạch tài sản, thu nhập (TSTN)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/28/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức tiêu chuẩnSở Ngoại vụTinXây dựng và thực hiện các chế độ, định mức tiêu chuẩn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/28/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Công tác cải cách hành chínhSở Ngoại vụTinCông tác cải cách hành chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/28/2018 2:00 PMYesĐã ban hành
Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chứcSở Ngoại vụTinViệc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/28/2018 2:00 PMYesĐã ban hành
Công khai, minh bạch về tài chính và ngân sách nhà nướcSở Ngoại vụCông khai, minh bạch về tài chính và ngân sách nhà nước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công khai, minh bạch về tài chính và ngân sách nhà nước
5/28/2018 12:00 PMYesĐã ban hành
Công khai minh bạch trong công tác tổ chức cán bộSở Ngoại vụTinCông khai minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/28/2018 12:00 PMYesĐã ban hành
Công khai báo cáo hàng năm về PCTNSở Ngoại vụTinCông khai báo cáo hàng năm về PCTN/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/28/2018 12:00 PMYesĐã ban hành
Lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2017Sở Ngoại vụTinLịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/17/2017 9:00 AMYesĐã ban hành
Lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2017 của Giám đốc Sở Ngoại vụ Tây NinhSở Ngoại vụTinLịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2017 của Giám đốc Sở Ngoại vụ Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/31/2017 2:00 PMYesĐã ban hành

1. Địa điểm tiếp công dân: Phòng tiếp dân Sở Ngoại vụ, số 193 đường 30/4 thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
2. Lịch tiếp công dân:
2.1. Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Sở
STTThời gianLãnh đạo Sở
1Thứ hai, ngày 16/01/2017Đ/c Trang Văn Lý, Giám đốc
2Thứ tư, ngày 15/02/2017Đ/c Trang Văn Lý, Giám đốc
3Thứ tư, ngày 15/3/2017Đ/c Trang Văn Lý, Giám đốc
4Thứ hai, ngày 17/4/2017Đ/c Trang Văn Lý, Giám đốc
5Thứ hai, ngày 15/5/2017Đ/c Trang Văn Lý, Giám đốc
6Thứ năm, ngày 15/6/2017Đ/c Trang Văn Lý, Giám đốc

2.2. Tiếp công dân thường xuyên: 
Thanh tra Sở và các phòng chuyên môn có liên quan tiếp công dân vào các ngày làm việc trong tuần.
3. Thời gian:
- Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h30
- Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h