Công tác Thanh tra
 
​Tải về Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020
 
​Tải về Kế hoạch công tác thị đua khen thưởng năm 2020
 
​Tải về Kế hoạch phát động thi đua thực hiện "Năm Dân vận khéo" 2020
 
​Tải về Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2020
 
​Tải về Lịch tiếp công dân năm 2020 tại đây
 
​Tải về Lịch tiếp công dân năm 2020 tại đây
 
​Tải về Lịch tiếp công dân năm 2020 tại đây
 
​Tải về Lịch tiếp công dân năm 2020 tại đây
 
​Tải về Lịch tiếp công dân năm 2020 tại đây
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020Sở Ngoại vụKế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/17/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch công tác thị đua khen thưởng năm 2020Sở Ngoại vụKế hoạch công tác thị đua khen thưởng năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/17/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch phát động thi đua thực hiện "Năm Dân vận khéo" 2020Sở Ngoại vụKế hoạch phát động thi đua thực hiện "Năm Dân vận khéo" 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/17/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2020Sở Ngoại vụKế hoạch phát động phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/17/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Chỉ thị số 10/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việcTrong tỉnhTinChỉ thị số 10/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/25/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Lịch tiếp công dân năm 2020Sở Ngoại vụTinLịch tiếp công dân năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/25/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Lịch tiếp công dân năm 2020Sở Ngoại vụTinLịch tiếp công dân năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/25/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Lịch tiếp công dân năm 2020Sở Ngoại vụTinLịch tiếp công dân năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/25/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Lịch tiếp công dân năm 2020Sở Ngoại vụTinLịch tiếp công dân năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/25/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Lịch tiếp công dân năm 2020Sở Ngoại vụTinLịch tiếp công dân năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/25/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Lịch tiếp công dân năm 2020Sở Ngoại vụTinLịch tiếp công dân năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/25/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Lịch tiếp công dân năm 2020Sở Ngoại vụTinLịch tiếp công dân năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/25/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Lịch tiếp công dân năm 2020Sở Ngoại vụTinLịch tiếp công dân năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/25/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Lịch tiếp công dân năm 2020Sở Ngoại vụTinLịch tiếp công dân năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/25/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Lịch tiếp công dân năm 2020Sở Ngoại vụTinLịch tiếp công dân năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/25/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Lịch tiếp công dân năm 2020Sở Ngoại vụTinLịch tiếp công dân năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/25/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Lịch tiếp công dân năm 2020Sở Ngoại vụTinLịch tiếp công dân năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/25/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Lịch tiếp công dân năm 2020Sở Ngoại vụTinLịch tiếp công dân năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/25/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2019Sở Ngoại vụTinlịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/5/2019 11:00 AMYesĐã ban hành


Công khai minh bạch trong công tác cán bộ năm 2018Sở Ngoại vụBài viếtTrần Trọng NgânCông khai minh bạch trong công tác cán bộ năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/1/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Tài liệu đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Sở Ngoại vụSở Ngoại vụTinTrần Trọng NgânTài liệu đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Sở Ngoại vụ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/25/2019 11:00 AMYesĐã ban hành
Lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2018Sở Ngoại vụTinLịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/3/2018 5:00 PMYesĐã ban hành
Minh bạch tài sản, thu nhập (TSTN)Sở Ngoại vụTinMinh bạch tài sản, thu nhập (TSTN)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/28/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức tiêu chuẩnSở Ngoại vụTinXây dựng và thực hiện các chế độ, định mức tiêu chuẩn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/28/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Công tác cải cách hành chínhSở Ngoại vụTinCông tác cải cách hành chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/28/2018 2:00 PMYesĐã ban hành
Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chứcSở Ngoại vụTinViệc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/28/2018 2:00 PMYesĐã ban hành
Công khai, minh bạch về tài chính và ngân sách nhà nướcSở Ngoại vụCông khai, minh bạch về tài chính và ngân sách nhà nước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công khai, minh bạch về tài chính và ngân sách nhà nước
5/28/2018 12:00 PMYesĐã ban hành
Công khai minh bạch trong công tác tổ chức cán bộSở Ngoại vụTinCông khai minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/28/2018 12:00 PMYesĐã ban hành
Công khai báo cáo hàng năm về PCTNSở Ngoại vụTinCông khai báo cáo hàng năm về PCTN/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/28/2018 12:00 PMYesĐã ban hành
Lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2017Sở Ngoại vụTinLịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/17/2017 9:00 AMYesĐã ban hành
1 - 30Next