Công tác Thanh tra
 
Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC và PCTN 9 tháng năm 2021Xem và tải về:​Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC và PCTN 9 tháng năm 2021.pdf
 
​Triển khai thực hiện công khai, minh bạch phục vụ công tác phòng chống tham nhũngXem và tải về: Triển khai thực hiện công khai, minh bạch phục vụ công tác phòng chống tham nhũng.pdf
 
​Kết luận kiểm tra Phòng Quản lý biên giới năm 2021Xem và tả vềKết luận kiểm tra Phòng Quản lý biên giới năm 2021.pdf
 
​Kết luận kiểm tra Lãnh sự - Hợp tác quốc tế năm 2021Xem và tải về:Kết luận kiểm tra Lãnh sự - Hợp tác quốc tế năm 2021.pdf
 
​Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC và PCTN Quý IV năm 2021_SignedXem và tải về:Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC và PCTN Quý IV năm 2021_Signed.pdf
 
Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC và PCTN Quý III năm 2021Xem và tải về:​Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC và PCTN Quý III năm 2021.pdf
 
​Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC và PCTN năm 2021Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC và PCTN năm 2021_Signed.pdf
 
​Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2021.pdf
 
​Quyết định Phê duyệt Kế hoạch công tác kiểm tra năm 2021Quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm tra năm 2021.pdf
 
​Báo cáo Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý II năm 2021Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng Quý II năm 2021.pdf
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC và PCTN 9 tháng năm 2021TinVõ Công MạnhBáo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC và PCTN 9 tháng năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/26/2021 10:00 AMYesĐã ban hành

Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC và PCTN 9 tháng năm 2021

Xem và tải về:​Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC và PCTN 9 tháng năm 2021.pdf

 Triển khai thực hiện công khai, minh bạch phục vụ công tác phòng chống tham nhũngTinVõ Công Mạnh Triển khai thực hiện công khai, minh bạch phục vụ công tác phòng chống tham nhũng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/26/2021 9:00 AMYesĐã ban hành

​Triển khai thực hiện công khai, minh bạch phục vụ công tác phòng chống tham nhũng

Xem và tải về: Triển khai thực hiện công khai, minh bạch phục vụ công tác phòng chống tham nhũng.pdf

Kết luận kiểm tra Phòng Quản lý biên giới năm 2021Võ Công MạnhKết luận kiểm tra Phòng Quản lý biên giới năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/26/2021 9:00 AMYesĐã ban hành

​Kết luận kiểm tra Phòng Quản lý biên giới năm 2021

Xem và tả vềKết luận kiểm tra Phòng Quản lý biên giới năm 2021.pdf

Kết luận kiểm tra Lãnh sự - Hợp tác quốc tế năm 2021TinVõ Công MạnhKết luận kiểm tra Lãnh sự - Hợp tác quốc tế năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/26/2021 9:00 AMYesĐã ban hành

​Kết luận kiểm tra Lãnh sự - Hợp tác quốc tế năm 2021

Xem và tải về:Kết luận kiểm tra Lãnh sự - Hợp tác quốc tế năm 2021.pdf

Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC và PCTN Quý IV năm 2021TinVõ Công MạnhBáo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC và PCTN Quý IV năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/26/2021 9:00 AMYesĐã ban hành

​Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC và PCTN Quý IV năm 2021_Signed

Xem và tải về:Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC và PCTN Quý IV năm 2021_Signed.pdf

Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC và PCTN Quý III năm 2021TinVõ Công MạnhBáo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC và PCTN Quý III năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/26/2021 9:00 AMYesĐã ban hành

Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC và PCTN Quý III năm 2021

Xem và tải về:​Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC và PCTN Quý III năm 2021.pdf

Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC và PCTN năm 2021TinVõ Công MạnhBáo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC và PCTN năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/26/2021 9:00 AMYesĐã ban hành

​Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC và PCTN năm 2021

Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC và PCTN năm 2021_Signed.pdf

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021Sở Ngoại vụTinVõ Công MạnhKế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021/ThuVienAnh/05-2021/tham.jpg
5/19/2021 11:00 AMYesĐã ban hành

​Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2021.pdf

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch công tác kiểm tra năm 2021Sở Ngoại vụTinVõ Công MạnhQuyết định Phê duyệt Kế hoạch công tác kiểm tra năm 2021/PublishingImages/2021-04/qd.jpg
5/19/2021 11:00 AMYesĐã ban hành

​Quyết định Phê duyệt Kế hoạch công tác kiểm tra năm 2021

Quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm tra năm 2021.pdf

Báo cáo Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý II năm 2021Sở Ngoại vụTinVõ Công MạnhBáo cáo Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý II năm 2021/PublishingImages/2021-04/Báo cáo.jpg
5/18/2021 2:00 PMNoĐã ban hành

Báo cáo Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý II năm 2021

Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng Quý II năm 2021.pdf

Báo cáo Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021Sở Ngoại vụTinVõ Công MạnhBáo cáo Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021/PublishingImages/2021-04/report.jpg
5/18/2021 11:00 AMYesĐã ban hành

​Báo cáo Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021

Xem và tải về

Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021.pdf

Báo cáo Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu  nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I năm 2021Sở Ngoại vụTinVõ Công MạnhBáo cáo Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu  nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I năm 2021/PublishingImages/2021-04/report.jpg
5/18/2021 11:00 AMNoĐã ban hành

Báo cáo Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I năm 2021

Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng Quý I năm 2021.PDF


Thông Báo Lịch Tiếp công dân của Sở Ngoại vụ Tây Ninh  năm 2021Sở Ngoại vụTinVõ Công MạnhThông Báo Lịch Tiếp công dân của Sở Ngoại vụ Tây Ninh  năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/4/2021 3:00 PMNoĐã ban hành

TB Lịch Tiếp công dân của Sở Ngoại vụ Tây Ninh năm 2021

Xem và tải về: Tại đây

Quyết Định Phê duyệt Kế hoạch công tác kiểm tra năm 2021Sở Ngoại vụTinVõ Công MạnhQuyết Định Phê duyệt Kế hoạch công tác kiểm tra năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/4/2021 2:00 PMNoĐã ban hành

QĐ Phê duyệt Kế hoạch công tác kiểm tra năm 2021

​Xem tải về: tại đây

Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020Sở Ngoại vụKế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/17/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch công tác thị đua khen thưởng năm 2020Sở Ngoại vụKế hoạch công tác thị đua khen thưởng năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/17/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch phát động thi đua thực hiện "Năm Dân vận khéo" 2020Sở Ngoại vụKế hoạch phát động thi đua thực hiện "Năm Dân vận khéo" 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/17/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2020Sở Ngoại vụKế hoạch phát động phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/17/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Chỉ thị số 10/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việcTrong tỉnhTinChỉ thị số 10/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/25/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Lịch tiếp công dân năm 2020Sở Ngoại vụTinLịch tiếp công dân năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/25/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Lịch tiếp công dân năm 2020Sở Ngoại vụTinLịch tiếp công dân năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/25/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Lịch tiếp công dân năm 2020Sở Ngoại vụTinLịch tiếp công dân năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/25/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Lịch tiếp công dân năm 2020Sở Ngoại vụTinLịch tiếp công dân năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/25/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Lịch tiếp công dân năm 2020Sở Ngoại vụTinLịch tiếp công dân năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/25/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Lịch tiếp công dân năm 2020Sở Ngoại vụTinLịch tiếp công dân năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/25/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Lịch tiếp công dân năm 2020Sở Ngoại vụTinLịch tiếp công dân năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/25/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Lịch tiếp công dân năm 2020Sở Ngoại vụTinLịch tiếp công dân năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/25/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Lịch tiếp công dân năm 2020Sở Ngoại vụTinLịch tiếp công dân năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/25/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Lịch tiếp công dân năm 2020Sở Ngoại vụTinLịch tiếp công dân năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/25/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Lịch tiếp công dân năm 2020Sở Ngoại vụTinLịch tiếp công dân năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/25/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
1 - 30Next