Cơ cấu tổ chức Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh


co cau to chuc 2017.jpgI/ Ban Giám đốc

1/ Giám đốc: Trang Văn Lý​

2/ Phó Giám đốc: Ngô Văn Ve
3/
 Phó Giám đốc: Nguyễn Thành Nhân

II/ Cơ cấu và chức năng của các phòng chuyên môn: 

1/ Văn phòng

2/ Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở Nước ngoài

3/ Phòng Hợp tác Quốc tế

4/ Phòng Quản lý Biên giới

5/ Thanh tra