Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1Lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ Tây Ninh939433 SNgV VP.PDF28/09/2019
2Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung về Quy chế công tác thi đua, khen thưởngQuyết định8111266-BTD_1.signed.pdf25/09/2019
3Lấy ý kiến góp ý về Quyết định Ban hành Quy định tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định922Dự thảo Quy chế tổ chức, quản lý hội nghị hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.docx15/09/2019
4Lấy ý kiến góp ý quy định về lễ nghi đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài thăm tỉnh Tây NinhQuyết định818142 SNgV LSNVNONN.PDF27/04/2019
5Lấy ý kiến Về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây NinhQuyết định603Dự thảo Quyết định.doc603Quy định quản lý HCNN-HCCV (3).doc603VB lấy ý kiến các ngành (lần 2)_Signed.pdf27/06/2018
6Lấy ý kiến xây dựng Quyết định ban hành Quy định quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụQuyết định46405 SNgV LSNVNONN.PDF46405a SNgV LSNVNONN.PDF07/02/2018
7Góp ý Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 67/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND tỉnh vè Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định504Du thao QD bai bo QD 67.pdf14/10/2017
8Văn bản dự thảo Sở Ngoại VụBáo cáo18/06/2017