Văn Bản Dự Thảo
Góp ý Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 67/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND tỉnh vè Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Loại văn bản:
Quyết định
Lĩnh vực:
Hoạt động đối ngoại
Trích yếu:
Góp ý Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 67/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND tỉnh vè Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Nội dung:
Góp ý Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 67/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND tỉnh vè Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
14/09/2017 14/10/2017 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý