Văn Bản Dự Thảo
Lấy ý kiến xây dựng Quyết định ban hành Quy định quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
Loại văn bản:
Quyết định
Lĩnh vực:
Đối ngoại
Trích yếu:
Lấy ý kiến xây dựng Quyết định ban hành Quy định quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
Nội dung:
Lấy ý kiến xây dựng Quyết định ban hành Quy định quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
08/01/2018 07/02/2018 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý