Văn Bản Dự Thảo
Lấy ý kiến Về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh
Loại văn bản:
Quyết định
Lĩnh vực:
Trích yếu:
Lấy ý kiến Về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ  của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh
Nội dung:
Lấy ý kiến Về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ  của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
28/05/2018 27/06/2018 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý