Văn Bản Dự Thảo
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung về Quy chế công tác thi đua, khen thưởng
Loại văn bản:
Quyết định
Lĩnh vực:
Đối ngoại
Trích yếu:
Ý kiến đóng góp xin ggửi về địa chỉ: 
-  Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ (đia chỉ: số 3 đường Lê Văn Tám, kp 3, p;hường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
-  Địa chỉ thư điện tử: bantdkt@tayninh.gov.vn 
Nội dung:
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
26/08/2019 25/09/2019 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý