Văn Bản Dự Thảo
Lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ Tây Ninh
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Trích yếu:
Lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ Tây Ninh
Nội dung:
Địa chỉ Sở Ngoại vụ Tây Ninh:
- Số 193, đường 30/4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
- email: songoaivu@tayninh.gov.vn ; songoaivutayninh@gmail.com
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
29/08/2019 28/09/2019 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý