Văn Bản Dự Thảo
Văn bản dự thảo Sở Ngoại Vụ
Loại văn bản:
Báo cáo
Lĩnh vực:
Công nghệ thông tin
Trích yếu:
Trích yếu
Nội dung:
Nội dung
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
19/05/2017 18/06/2017 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý