Văn bản Quy phạm Pháp luật
QĐ 36/2018/QĐ-UBND Ban hành quy định quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của CBCCVC trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 
Số Ký hiệu:
36/2018/QĐ-UBND 
Ban hành:
17/10/2018 
Người ký:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến 
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
28/10/2018 
Trích yếu:
QĐ Ban hành quy định quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của CBCCVC trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 
Nội dung Tập tin Đính kèm: