Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quyết định 1281/QĐ-UBND về việc công nhận các hội có tính chất đặc thù trong phạm vi tình Tây Ninh 
Số Ký hiệu:
1281/QĐ-UBND 
Ban hành:
31/12/9999 
Người ký:
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy 
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
27/06/2011 
Trích yếu:
Quyết định 1281/QĐ-UBND về việc công nhận các hội có tính chất đặc thù trong phạm vi tình Tây Ninh 
Nội dung Tập tin Đính kèm: