Văn bản Quy phạm Pháp luật
Hướng dẫn liên tịch một số nội dung thực hiện quy chế số 14-QC/TU 
Số Ký hiệu:
345-HDLT/BCSĐ-ĐĐHĐND-BTCTU 
Ban hành:
10/08/2020 
Người ký:
BCSĐ-ĐĐHĐND-BTCTU 
Cơ quan ban hành:
Tỉnh ủy Tây Ninh 
Loại văn bản:
Hướng dẫn liên tịch 
Hiệu lực:
10/08/2020 
Trích yếu:
Hướng dẫn liên tịch một số nội dung thực hiện quy chế số 14-QC/TU, ngày 06/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.