Kế hoạch triển khai thực hiện công tác pháp chế năm 2022 của Sở Ngoại vụ

Thứ tư - 26/01/2022 23:00 172 0

​Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 125/KH-UBND, ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh về thực hiện công tác pháp chế năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Nâng cao năng lực, chất lượng hiệu quả hoạt động pháp chế, góp phần thực hiện tốt việc quản lý nhà nước bằng pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, đúng pháp luật, gắn với nhiệm vụ chính trị của Sở Ngoại vụ, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải cách tư phápvà tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tạiNghị định số 55/2011/NĐ-CP, ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế và Thông tư số 01/2015/TT-BTP, ngày 15/01/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế, Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác pháp chế với các nội dung sau: Một là, về kiện toàn tổ chức pháp chế: củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế, bố trí công chức Văn phòng phụ trách công tác pháp chế của Sở; tạo điều kiện cho công chức của Sở tham gia chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng, kiến thức pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công tác pháp chế. Hai là, công tác xây dựng pháp luật: lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công; tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị khác soạn thảo; góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 07/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao chất lượng công tác xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Công văn số 920/UBND-NC ngày 29/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Công văn số 3885/UBND-NC ngày 05/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; tham gia, phối hợp với Sở Tư pháp thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý; tham gia góp ý đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh gửi lấy ý kiến. Ba là, công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành để thi hành các Bộ Luật, Luật, Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành, các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia theo quy định tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 15/4/2016 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản QPPL và Nghị định số Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 15/4/2016 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực đối ngoại. Đồng thời, tổ chức tự kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực tham mưu ban hành và phối hợp với Sở Tư pháp đề xuất biện pháp xử lý văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật theo quy định của pháp luật về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành có nội dung thuộc phạm vi quản lý của ngành, tham mưu UBND tỉnh xử lý kết quả rà soát theo quy định; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành theo chuyên đề, lĩnh vực quản lý theo yêu cầu của Trung ương hoặc UBND tỉnh. Bốn là, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương, đặc biệt là các văn bản mới được Quốc hội thông qua và các văn bản pháp luật hiện hành trình Ban Giám đốc Sở và tổ chức thực hiện Kế hoạch. Đồng thời, phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương và báo cáo kết quả thực hiện công tác này về Sở Tư pháp tổng hợp theo thời gian quy định; cử công chức phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tham gia tập huấn và bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên pháp luật của cơ quan. Năm là, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý; tiếp nhận, giải đáp kịp thời về pháp luật cho doanh nghiệp trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý. Sáu là, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật: xây dựng kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý và tổ chức thực hiện; thường xuyên xem xét, đánh giá tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của văn bản quy phạm pháp luật; xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật và phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc theo dõi thi hành pháp luật trong phạm vi ngành và lĩnh vực mà mình phụ trách; lập Danh mục văn bản quy phạm pháp luật Trung ương giao Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quy định chi tiết và gửi về Sở Tư pháp theo đúng thời gian quy định.                                                Vũ Thị Thanh Tâm – Chuyên viên Văn phòng

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay371
  • Tháng hiện tại371
  • Tổng lượt truy cập1,340,674
hộp thư điện tử
chào mừng đại biểu đại hội
Quân đội nhân dân
tai lieu xuc tien dau tu
cong khai minh bach
gop y du thao
lịch công tác
hệ thống tiếp nhận trả lời kiến nghị của doanh nghiệp
cổng thông tin điện tử tỉnh
hệ thống tiếp nhận ý kiến người dân
chung tay cải cách thủ tục hành chính
văn bản chỉ đạo điều hành
bộ ngoại giao
cơ quan đại diện ngoại giao
hỏi đáp
dịch vụ công trực tuyến
cơ sở dữ liệu quốc gia
công báo tây ninh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây