Sở Ngoại vụ đánh giá tình hình thực hiện các chỉ số cải cách hành chính trong 06 tháng đầu năm 2022

Thứ hai - 25/07/2022 08:26 93 0
Ngày 06/7/2022, tại Hội trường Sở Ngoại vụ, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, trong Hội nghị đã nhấn mạnh việc rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ số cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2022 và đề ra các biện pháp, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.

Sau khi nghe báo cáo của Chánh Văn phòng và ý kiến tham gia của các phòng chuyên môn thuộc Sở, Giám đốc Sở kết luận chỉ đạo một số nội dung công việc cụ thể, cần thực hiện trong thời gian tới, nhằm đưa công tác CCHC tại Sở ngày càng đi vào nền nếp, góp phần cải thiện chỉ số CCHC tại Sở nói riêng và của toàn tỉnh nói chung.

Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2022 của Sở, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và căn cứ tình hình thực tế, Sở Ngoại vụ đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cho công tác CCHC của 6 tháng cuối năm 2022 như sau:

- Về cải cách thể chế: Căn cứ vào Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành, các phòng chuyên môn thuộc Sở đã tổ chức thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa các văn bản pháp luật do Sở Ngoại vụ tham mưu ban hành để kịp thời kiến nghị bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ những văn bản có nội dung chồng chéo, trái quy định, không còn phù hợp và kịp thời phổ biến các quy định đến toàn thể công chức trong Sở cũng như các đơn vị trên địa bàn tỉnh theo dõi, nắm bắt để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, cụ thể: nhằm chỉ đạo, quán triệt các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện nghiêm túc Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

- Về cải cách thủ tục hành chính: Sở đã tiến hành rà soát lại Quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết 04 TTHC liên thông trong lĩnh vực hội nghị, hội thảo quốc tế; đoàn ra, đoàn vào; báo chí nước ngoài. Đồng thời, đã triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 4/4 TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Sở.

- Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Sở vẫn tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng biên chế và lao động hợp đồng theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lậpNghị định số 38/2022/NĐ-CP, ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Tại Sở, hiện không có trường hợp nào là hợp đồng làm công tác chuyên môn theo quy định.

- Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: Sở luôn triển khai thực hiện kịp thời các quy định của Nhà nước về quản lý công chức tại cơ quan, đơn vị. Hàng năm, Sở xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức báo cáo Bộ Ngoại giao, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của công chức. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ theo Kế hoạch của Sở và gắn công tác quy hoạch với việc đào tạo, bồi dưỡng công chức phù hợp với vị trí việc làm. Trong kỳ, Sở đã cử một số công chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở; lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng; lớp bồi dưỡng cao cấp lý luận chính trị. Hiện nay, trình độ lý luận chính trị cũng như chuyên môn nghiệp vụ của công chức thuộc Sở, đặc biệt là công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý cấp phòng đã ngày càng nâng lên rõ rệt.

- Về cải cách tài chính công: Sở đã chủ động trong công tác quản lý, điều hành chi tiêu thường xuyên thuộc nguồn ngân sách, phục vụ tốt nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ phát sinh đột xuất do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; luôn thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2013 của Chính phủ. Sở cũng đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với các quy định hiện hành, kinh phí được cấp và tình hình thực tiễn của đơn vị; đồng thời luôn quan tâm chú trọng công tác thực hành tiết kiệm trong chi phí hành chính để tăng nguồn chi thu nhập tăng thêm vào cuối năm cho công chức và người lao động của Sở. Ngoài ra, Sở cũng thường xuyên thực hiện công khai quyết toán ngân sách hàng năm theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính trên trang Website của Sở.

- Về hiện đại hóa hành chính: Sở Ngoại vụ đã đầu tư mua sắm, sửa chữa bổ sung thiết bị công nghệ thông tin (máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy tính bảng...),  trang bị cho lãnh đạo Sở và các phòng thuộc Sở nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện lưu trữ, xử lý, trao đổi văn bản giữa các phòng chuyên môn thuộc Sở qua hệ thống Egov và email công vụ, qua đó, tăng cường tiết kiệm thời gian xử lý công việc, giảm cước phí gửi công văn, tiết kiệm chi phí giấy in, mực in; đồng thời giúp cán bộ, công chức từng bước tiếp cận với môi trường hiện đại, nhất là trong việc tìm kiếm, sao chép, chuyển, gửi, trình ký văn bản và thực hiện sử dụng mail công vụ để trao đổi thông tin trong nội bộ và với các cơ quan hành chính nhà nước. Đã triển khai thực hiện phần mềm chuyển, nhận văn bản hành chính giữa Bộ Ngoại giao với các cơ quan Ngoại vụ địa phương, giúp việc xử lý thông tin giữa các đơn vị thuộc Bộ với Sở Ngoại vụ thực hiện kịp thời, nhanh chóng, giảm thời gian và chi phí gửi Công văn qua đường bưu điện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC tại Sở còn tồn tại một số hạn chế nhất định như: hiện nay, 04 thủ tục hành chính đang thực hiện tại Sở Ngoại vụ không trùng tên với bộ thủ tục hành chính của Bộ Ngoại giao, không có mã số thủ tục hành chính, gây khó khăn cho việc cập nhật dữ liệu lên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo yêu cầu của UBND tỉnh. Mặt khác, thủ tục hành chính của Sở Ngoại vụ đối tượng tiếp cận và phục vụ là công chức, các cơ quan nhà nước không phải là người dân, bên cạnh đó, việc thực hiện các thủ tục hành chính trên hệ thống một cửa điện tử không được xuyên suốt từ khâu nhận kết quả đến khâu trả kết quả, do đó, công chức Sở Ngoại vụ vừa thực hiện trên hệ thống một cửa điện tử vừa tham mưu văn bản ký số qua hệ thống xử lý văn bản (egov) tham mưu UBND tỉnh.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải nghiên cứu, xem xét có nên rút 04 thủ tục hành chính này ra khỏi danh mục thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hay không? Do đó, đồng chí Nguyễn Văn Hồng – Giám đốc Sở đề nghị Phòng Lãnh sự - Hợp tác Quốc tế phối hợp với Văn phòng nghiên cứu các văn bản viện dẫn liên quan đến thủ tục hành chính của đơn vị để tham mưu, đề xuất thực hiện nội dung này sao cho phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, đảm bảo theo đúng quy định.

Vũ  Thị Thanh Tâm – Chuyên viên Văn phòng Sở

Tác giả: Vũ  Thị Thanh Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay404
  • Tháng hiện tại404
  • Tổng lượt truy cập1,340,707
hộp thư điện tử
chào mừng đại biểu đại hội
Quân đội nhân dân
tai lieu xuc tien dau tu
cong khai minh bach
gop y du thao
lịch công tác
hệ thống tiếp nhận trả lời kiến nghị của doanh nghiệp
cổng thông tin điện tử tỉnh
hệ thống tiếp nhận ý kiến người dân
chung tay cải cách thủ tục hành chính
văn bản chỉ đạo điều hành
bộ ngoại giao
cơ quan đại diện ngoại giao
hỏi đáp
dịch vụ công trực tuyến
cơ sở dữ liệu quốc gia
công báo tây ninh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây